ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
  Gyorsmenü és oldaltérkép
Oktatás

Tankönyv­rendelés

9-11. évfolyamosok figyelmébe

A 9-11. ÉVFOLYAMON (jövőre 10-12. évfolyam) a normatív tankönyvtámogatást NEM igénylő szülőknek (tehát a nem ingyenes, hanem a szülő/gondviselő fizetési státuszú tankönyvrendelésben érintett szülőknek) a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon jóvá kell hagyni a tankönyvrendelést. Aki eddig elmulasztotta volna, az 2018. április 26. 16:00 óráig tudja pótolni, utána a felület lezár. A https://szuloifelulet.kello.hu oldalon nem jóváhagyott tankönyveket nem rendeljük meg. Bővebben információ a tankönyvrendelésről a tankönyvtájékoztatón, kérdés vagy probléma esetén: konyvtar@apaczai.elte.hu

Tájékoztató a tankönyvrendelésről

Kedves Szülők és Diákjaink!

Az iskolai tankönyvrendelés az eddigi évekhez hasonlóan a Könyvtárellátó Kft. (Kello) rendszerén keresztül történik.

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY AZ INGYENES TANKÖNYVELLÁTÁS 9. ÉVFOLYAMIG VALÓ KITERJESZTÉSE MIATT VÁLTOZIK A TANKÖNYVRENDELÉS MENETE:

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is. Ennek megfelelően minden diákunk az érintett évfolyamokon ingyenes, normatív tankönyvellátás keretében kapja meg a tankönyveit, a finanszírozási mód nem választható az állami tankönyvrendelési felületen.

AZ ÉVFOLYAMOK A 2018/2019-ES TANÉVRE ÉRTENDŐEK

A tankönyvrendelet és a KELLO felületének sajátságai miatt ezért a rendelés menete kétfelé oszlik:

I. a normatív tankönyvtámogatás (teljes 7-9. évfolyam, és 10-12. évfolyam azon diákjai, akik normatív tankönyvtámogatást igényeltek a határidőre visszaküldött igénylőlapon.)

II. 10-12. évfolyamon nem normatív tankönyvellátásban részesülő, szülők által fizetett tankönyvrendelés (szülői jóváhagyás szükséges a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon április 13-22. között.)

I. Normatív tankönyvtámogatás

7-9. évfolyamon a tankönyveket automatikusan megrendeljük, és ugyanígy a 10-12. évfolyamon azoknak a diákoknak, akik normatív tankönyvtámogatást igényeltek a határidőre visszaküldött igénylőlapon. Ha ezt nem szeretnék, mert valamelyik vagy az összes tankönyvet nem kérik, kérjük, a konyvtar@apaczai.elte.hu e-mail címen jelezzék április 13-22. között. A tankönyvlistákat a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon tudják ellenőrizni.

A normatív tankönyvellátásban kapott tankönyvekről:

A könyveket a tankönyvellátási törvény értelmében iskolai könyvtári kölcsönzéssel kapják, az iskolán keresztüli megvásárlásra nincs mód. A tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzés keretében kerülnek a diákokhoz, melyet a tankönyv befejezésekor, az adott tanév végén, de legkésőbb érettségikor vissza kell hozniuk. A könyvek állapotára könyvtári könyvként kell vigyázniuk, az elvesztésük vagy megrongálódásuk esetében a megtérítésükről vagy az ár kifizetésével, vagy egy másik, ugyanolyan, jó állapotú tankönyv cseréjével gondoskodhatnak diákjaink.

Tartós tankönyvnek minősülnek az idegennyelvi könyvek kivételével a tankönyvek, szöveggyűjtemények, atlaszok, függvénytáblázatok, feladatgyűjteménye (pl. azon matematikai feladatgyűjtemények, melyek nem igénylik a könyvben dolgozást, csak a megoldandó példákat tartalmazzák). A tankönyvrendelés során kapott munkafüzetek és az idegennyelvi könyvek ezalól kivételt képeznek, ezek nem kerülnek állományba, és a diákok szabadon írhatnak bele, vissza sem kell hozniuk. Az adott évben erre a listára kerülő munkafüzetek és idegennyelvkönyvek listáját az iskolai honlapon is ellenőrizhetik majd a tankönyvek iskolába kiszállítása után.

Akik bizonyos tankönyvekből saját példányt szeretnének, azok a https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login oldalon ellenőrizhetik a tankönyvlistát, és önállóan, pl. a http://webshop.kello.hu oldalon beszerezhetik a könyveket.

10-12. évfolyamon a szülői felületen a normatív státuszt a tankönyvtámogatási igénylőlapok visszaérkezése után frissítem.

II. A 10-12. évfolyamon nem norvatív, azaz a szülő/gondviselő által fizetett tankönyvrendelésről

10-12. ÉVFOLYAMON A NORMATÍV TANKÖNYVTÁMOGATÁSRA NEM JOGOSULT VAGY AZ AZT NEM IGÉNYLŐ SZÜLŐKNEK A TANKÖNYVEKET A HTTPS://SZULOIFELULET.KELLO.HU INTERNETES FELÜLETÉN KELL MEGRENDELNIÜK ÁPRILIS 13-22. KÖZÖTT.

Kérjük, ezen a felületen jelezzék, ha valamelyik, vagy mindegyik tankönyvet nem kérik, és itt hagyják jóvá a megrendelést. Jóváhagyás nélkül nem tudunk tankönyvet rendelni, hiszen nem tudjuk, valóban szeretnék-e a tankönyvek megrendelését és kifizetését.

(A támogatást igénylő űrlap letolthető ezen lap aljáról a Letöltések közül.)

A Kello tájékoztatása a szülői felületről:

A szülők részére kialakított felület (szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba augusztus végén, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

FONTOS, hogy a Kello nem viszi el a visszárut az iskolákból mint a korábbi években. A tájékoztatás szerint:

Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Kérjük, hogy a befizetés igazolását évekig őrizzék meg, gyakran fordul elő, hogy a KELLO fizetési felszólítást küld akár évekre visszamenőleg is.

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdés, probléma esetén a konyvtar@apaczai.elte.hu tudnak tájékoztatást kérni.

Köszönettel:

Szabó Márta
tankönyvfelelős
konyvtar@apaczai.elte.hu
Tankönyv­tá­mo­ga­tás igénylőlap
(10-12. évfolyam, nem normatív)
Letöltés