Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Gimnázium

Bemu­tatkozunk

Tudás. Értékek. Nyitottság.

Tovább »

Az iskola vezetése


Igazgatóság

Tovább »


Titkárság

Tovább »


Gazdasági iroda

Tovább »

Ügyintézés

Programok felelősei, regisztrációs oldalak…

Kit keressek?

A gyors és sikeres ügyintézést segítheti, ha tudjuk, hol kezdjük az érdeklődést.

Tovább »

Regisztrá­ciós oldalaink

A könnyebb és gyorsabb ügyintézés érdekében több regisztrációs oldal is működik iskolánkban.

Tovább »

„Az iskola, aminek saját tábora van Tiszainokán.”

Közösségek

Taná­raink

Szakok, elérhetőségek, órarend, bemutatkozás…

Tovább »

Nevelő-oktató munkát segítők

Pszichológus, védőnő, gyermekvédelem, könyvtár…

Tovább »

Osz­tá­lya­ink

Osztályfőnök és helyettese, órarend, osztályterem…

Tovább »

Osztály­főnö­keink

Osztályfőnök és helyettese, órarend, osztályterem…

Tovább »

Tanári munka­kö­zös­ségek

Szakcsoportoknak is hívják őket.

Tovább »

Szülői munka­kö­zös­ség

Facebook-oldal.

SZMK  

Admi­nisz­tra­tív és techni­kai dolgozóink

Technikusok, portások, karbantartók, takarítók…

Tovább »

Apáczais Alumni Kör

A gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából létrejött Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány hívta életre.

Tovább »

Isko­lai Diák­ön­kor­mány­zat

Saját oldal.

ID  

Tiszta Szívvel iskola­újság

Saját oldal.

Tiszta Szívvel  

„Az iskola, ami rendelkezik tető­terasszal.”

Sikereink


Tanulmányi sikereink

Tovább »


Sportsikereink

Tovább »


Művészeti sikereink

Tovább »


Apáczai Emlékérem

Tovább »

Szol­gál­ta­tá­sok

Étkezés, sportolás, táborok, Wi-Fi, könyvtár, rendelők, apáczais cuccok…

Tovább »

Apáczais cuccok

Pólók, pulóverek, füzetek, tollak, tetkók…

Tovább »

„Az iskola, ahol az informatika­tanárok fejlesztették a menza beléptető­rendszerét.”

Alapítvá­nya­ink

Iskolánk munkáját két – egymástól eltérő és egymást kiegészítő profilú – alapítvány támogatja. Működésükhöz feltétlenül számítunk az Önök támogatására.

Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért

Öregdiákjaink hozták létre 1991-ben. Célja a gimnázium törekvéseinek, a diákok tanulmányi, kulturális, sport és szabadidős, táborozási programjainak támogatása, a nyugdíjas dolgozók támogatása, a szalagavató bál finanszírozása és a tiszainokai tábor fejlesztése.

Tovább »

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

Munkácsy László igazgató úr hozta létre 2005-ben az iskola jubileuma kapcsán. Az alapítvány fő profilja az iskola épületfejlesztésének támogatása, tanulmányi versenyek és tehetséggondozó szakkörök finanszírozása, szertárak eszközbeszerzésének támogatása, aktív iskolai kommunikáció és rendezvényszervezés, valamint az Apáczais Alumni Kör fenntartása.

Tovább »


Iskolai doku­mentu­mok

SZMSZ, pedagógiai program, közzétételi lista…

Tovább »

Partner­kap­cso­la­tok

Határainkon belül és kívül…

Tovább »

Sajtó­szoba

Rólunk írták…

Tovább »

Állás­ajánlat

Nálunk dolgozna?

Tovább »

„Testnevelés­óráinkról akár a Gellért-hegyre is ráláthatsz.”

Híres apácza­isok

Ők is hozzánk jártak, nálunk végeztek.

Tovább »

In memoriam

Non omnis moriar.

Tovább »