Gyorsmenü és oldaltérkép
Felvételi

6 évfolyamos felvételi hírek

Segítünk Önnek! Használja a jobb oldali görgetősávot vagy az egerének görgőjét a hírek felett állva a régebbi hírekhez való görgetéshez!

Elmaradó óra csütörtökön

2018. november 23.

Prievara Tibor tanár úr csütörtök 3. órára meghirdetett angolórája elmarad. A kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.


Regisztráció a nyílt napokra

2018. november 12.

2018. november 26-án (hétfő), 27-én (kedd), 28-án (szerda) és 29-én (csütörtök) 9–15 óráig iskolánkban nyílt napokat tartunk. Ennek során a tanulók és szüleik megtekinthetik különféle tanulócsoportjaink előre meghirdetett óráit. A nyílt napokra az alábbi linken kell regisztrálni:

http://nyiltnapok.apaczai.elte.hu


Felvételi tájékoztató

2018. október 17.

Elkészült a felvételi tájékoztató, lejjebb görgetve olvashatják, de le is tölthetik.


Regisztráció a felvételi előkészítőre

2018. szeptember 1.

A felvételi előkészítőre az alábbi internetes oldalon lehet regisztrálni:

http://fe.apaczai.elte.hu

A regisztrációs oldalon is megtalálható minden információ a felvételi előkészítőről.


Tájékoztató a hat évfolyamos gimnáziumi felvételi előkészítőről

2018. augusztus 28.

A felvételi előkészítőről lejjebb görgetve minden információt megtalálnak.


Kedves Felvételizők!

2018. augusztus 28.

A hat évfolyamos osztályainkba felvételiző diákoknak szóló összes információnkat itt, ezen a lapon osztjuk meg. Kérjük, kövessék nyomon a frissítéseket azáltal, hogy rendszeresen ellátogatnak erre a lapra! Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!


További tartalomért görgessen lejjebb!

A felvételi rendje

2018. november 26. (hétfő) 17.30
Szülői tájékoztató
2018. november 26-29. (hétfő-csütörtök)
Nyílt napok
2018. december 7. (péntek)
Központi felvételi jelentkezés határideje
2019. január 19. (szombat) 10.00
Központi írásbeli felvételi
2019. január 30. (szerda)
Betekintés a dolgozatokba
2019. február 18. (hétfő)
Jelentkezési lapok leadása
2019. február 19. (kedd)
Szóbeli ponthatárok közzététele és szóbeli beosztások
2019. február 21-27. (csütörtök-szerda)
Szóbeli vizsgák
2019. március 18. (hétfő)
Ideiglenes felvételi „rangsor”
2019. március 21-22. (csütörtök-péntek)
Sorrend módosítása
2019. április 23. (kedd)
Végleges felvételi jegyzék

A 6 évfolyamos felvételi tájékoztató letölthető a Letöltések közül a lap alján.

Iskolánkról

A gimnázium fennállása óta egyetemi gyakorlóiskola. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melyen belül magas színvonalú oktatással segítjük gimnazistáink egyetemre, főiskolára való felkészülését. Legfőbb célunk, hogy diákjaink nyitott, önállóan gondolkodó, érdeklődő és sokoldalú személyiséggé váljanak.

Iskolánkban hat és négy évfolyamos képzés zajlik. Hat évfolyamos osztályainkba elsősorban fővárosi, illetve Budapest környéki tanulókat várunk.

Tehetséggondozó program a hat évfolyamos osztályokban

A program célja, hogy a diákok érdeklődési körének kialakulását segítsük, magas szinten fejlesszük alapkompetenciáikat, különös tekintettel az anyanyelvi, idegen nyelvi és matematikai-logikai kompetenciákra. Mindezek a későbbi szakmai orientációjuk alapját képezik. A módszerek tekintetében a kreativitásra, a kommunikációra és (főleg a 7-8. évfolyamon) a játékosságra helyezzük a hangsúlyt; ezen kívül figyelünk a tudás megszerzését inspiráló légkör kialakítására, és az ehhez jól illeszkedő tevékenységek hatékony kiválasztására.

A program tartalmi jellemzői:

- Egy digitális és egy nyelvi-kommunikációs osztály indítása

- A kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban oktatjuk többek között az idegen nyelveket és a matematikát (utóbbi esetében a tananyag nem emelt szintű, a magasabb óraszám a kiegyensúlyozott, nyugodt haladást szolgálja)

- Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra

- Diákjainkat támogatjuk az önálló, hatékony tanulásmódszertan elsajátításában (a tanulás tanulása)

- Témanapokat szervezünk a 7-8. évfolyam számára

- Támogatjuk a programhoz illeszkedő projektmunkákat

- Az iskola Disputa programján belül magyar és idegen nyelvű vitafoglalkozásokat tartunk

- Szaktáborokat szervezünk

- Diákjaink számára nemzetközi csereprogramokat bonyolítunk le

- Verseny- és nyelvvizsga-felkészítő szakköröket szervezünk

- Tanulóink az utolsó két évben az eddigiekben megszokott módon fakultációt választanak, melyre az eddig rendelkezésre álló tárgyakon kívül idegen nyelvekből is van lehetőségük.

Intézményünk 1992 óta saját sátortáborral rendelkezik a Tisza mellett, ahol június végétől augusztus végéig egyhetes turnusokban táboroznak diákjaink és kísérő tanáraik.

Partneriskolai kapcsolatot tartunk fenn a kolozsvári Apáczai Líceummal, a svédországi Filipstad, a németországi Jever és a belgiumi Ciney gimnáziumával, de egyéb külföldi (angliai, olasz- és franciaországi) utazásokkal is igyekszünk segíteni a gyerekek nyelvgyakorlását.

Iskolánkban két alapítvány (Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért, Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány) is működik, amelyek lehetőségeikhez mérten támogatják az utazásokat, a táborozást és a hátrányos anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek tanulmányaihoz is nyújtanak anyagi segítséget.

Tanulóink számára a szabadidő tartalmas eltöltéséhez két tornaterem, egy konditerem, egy modern gépekkel felszerelt informatikaterem és felújított, kényelmes könyvtár áll rendelkezésre. Szabadidejükben részt vehetnek számtalan szakkör, valamint az iskolai kórus és az iskolai Diákönkormányzat munkájában.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy évről évre több száz jelentkező közül választhatjuk ki diákjainkat, ezzel biztosítva azt, hogy a felvettek képességeikben, céljaikban hasonló gyerekekből álló és így egymást tanulásban és emberileg is segítő környezetbe kerüljenek, amely diákot és tanárt egyaránt motivál.

Ennek köszönhető az, hogy érettségiző tanítványaink döntő többsége a legrangosabb magyarországi egyetemeken (SE, BCE, BME, ELTE, stb.) folytatják tanulmányaikat és közel 100%-uk már első próbálkozásra felvételt nyer az általa választott felsőfokú intézménybe, és az utóbbi néhány évben egyre többen színvonalas külföldi egyetemekre is bekerülnek. Eredményeik alapján az Apáczai Gimnázium hagyományosan az ország legjobban teljesítő középiskolái közé tartozik.

Legtehetségesebb diákjaink és felkészítő tanáraik munkáját dicséri, hogy évente tucatszám kerülnek apáczaisok az országos tanulmányi versenyek legjobb helyezettjei közé. A versenyek közül legrangosabbként számon tartott Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen szinte minden tantárgyból jutott be tanulónk a döntőbe. A 90-es évek eleje óta csaknem minden évben volt apáczais tagja a Nemzetközi Kémiai (de gyakran a matematikai, fizikai, földrajzi és csillagászati) Diákolimpián, illetve az utóbbi években a Nyelvészeti Diákolimpián versenyző magyar csapatnak. A nyaranta megrendezett Nemzetközi Kémiai Diákolimpián a magyar csapat apáczais tagjai rendszerint éremmel térnek haza.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2008 júniusában kiírt pályázaton elnyertük a „Tehetséggondozó Iskola” címet. Tagjai vagyunk a Tehetségpontok hálózatának, és partnerkapcsolatban állunk a Semmelweis Egyetemmel, az ELTE Jogi és Természettudományi Karaival, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint a Művészetek Palotájával. A 2009-2010. tanévtől a TÁMOP pályázati nyerteseként több osztályunkban kompetenciaalapú oktatást vezettünk be. E pályázat eredményeképp tantermeink többségében interaktív tábla segíti az oktatást. Részt veszünk a „Vitától hangos iskolák” disputa-iskola programban, valamint az Európai Unió gondozásában zajló „Észak-Dél Kapcsolat” projektben.

Felvételi tájékoztató – hat évfolyamos osztályok

Szülői tájékoztató

Az érdeklődők számára szülői tájékoztatót tartunk 2018. november 26-án (hétfő) 17.30 órától gimnáziumunk II. emeleti Színháztermében, ahol az igazgatóság és szaktanárok részvételével, az általános tudnivalók ismertetése mellett készséggel válaszolunk a felvételi eljárással és iskolánkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is.

Nyílt napok

2018. november 26-án (hétfő), 27-én (kedd), 28-án (szerda) és 29-én (csütörtök) 9–15 óráig iskolánkban nyílt napokat tartunk. Ennek során a tanulók és szüleik megtekinthetik különféle tanulócsoportjaink előre meghirdetett óráit.

Az iskolába 8.30-tól várjuk az érdeklődőket, akik a második emeleti Színházteremben gyülekezhetnek. Itt tájékozódhatnak a bemutató órák helyszínéről, valamint a nyílt nap időtartama alatt ugyanitt a szülők részére konzultációs jelleggel tájékoztatást adunk az iskolával és a felvételi eljárással kapcsolatban.

Csengetési rend:

1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.15 – 14.00
7. óra: 14.10 – 14.55

A tantermekben korlátozott számú látogatót tudunk fogadni, ezért az óralátogatásra kizárólag a honlapunkon elérhető regisztrációs rendszerünk használatával lehet jelentkezni az óralátogatásra (családonként összesen legfeljebb 3 tanórára) 2018. november 12-23-ig lehet.

A felvételiről

A nagy érdeklődés miatt iskolánk minden osztályába felvételi vizsgát kell tenni. A felvételit a Minisztérium tanévnyitó rendeletében meghatározott időszakban szervezzük. A 2019/2020. tanévben iskolánkban két hat évfolyamos osztályt indítunk. Digitális osztályunk a 21. század kihívásainak megfelelő, a modern tanulásszervezésben és értékelésben az egyéni igényeket előtérbe helyező osztály, kis létszámú és emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi csoportokkal. Nyelvi-kommunikációs osztályunkban nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek kommunikációs készségeinek fejlesztésére: a vitakultúra, problémamegoldás és prezentációs technikák előtérbe helyezésével, kis létszámú és emelt óraszámú matematika és idegen nyelvi csoportokkal.

A 2018/2019. tanévre tervezett hat évfolyamos osztályaink

DIGITÁLIS OSZTÁLY

KÓD: 006

Telephely kódja: 001

Tervezett létszám: 30 fő

Első idegen nyelv: angol

NYELVI-KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY KÓD: 007

Telephely kódja: 001

Tervezett létszám: 30 fő

Első idegen nyelv: angol

Első idegen nyelvként tanulóink angol nyelvet tanulnak. A csoportok homogén kialakítása érdekében a felvett tanulók részére előzetes nyelvi felmérést tartunk. A második idegen nyelv (angol, német, olasz, francia, orosz) beosztása a 8. év folyamán, igényfelmérést követően alakul ki.

A felvétel rendje

A hat évfolyamos osztályokba a központi írásbeli feladatlap megírását kérjük mind matematikából, mind pedig anyanyelvből. A felvételi eljárás második fordulójában szóbeli meghallgatást tartunk, ahol a jelentkezőknek az általános iskolai matematikai és magyar nyelv és irodalmi tantárgyi tudása mellett tanulási, művelődési szokásait, adottságait is vizsgáljuk. Az írásbeli eredmények ismeretében a meghallgatás előtt ponthatárt állapítunk meg, és a szóbeli meghallgatásra csak az ezt elérő tanulókat hívjuk meg.

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2018. december 7. (péntek)

A felvételiző jelentkezését a központi írásbeli vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lapon bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja. A jelentkezési lapot a középiskolákban – iskolánkban a portán – lehet beszerezni, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról is letölthető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2018_2019.pdf

Figyelem! Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál; nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal! A központi írásbeli feladatsora és javítókulcsa is egységes, de a vizsga eredményét igazoló lapot a vizsga helyszínéül szolgáló iskola állítja ki és csak ott lehet azt átvenni személyesen. Azon intézmények listája, amelyek helyet biztosítanak a központi írásbeli felvételi vizsgák számára, elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról, és természetesen az iskolák is adnak erről tájékoztatást.

Írásbeli vizsga

A központi írásbeli időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10.00

A központi írásbeli felvételi vizsga pótnapja (csak indokolt, előre egyeztetett esetben): 2019. január 24. (csütörtök) 14.00

Kérjük a felvételizőket, hogy személyazonosságuk ellenőrzése céljából a felvételi vizsgára hozzanak magukkal fényképes igazolványt!

FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést! A vizsga helyszínét honlapunkon tesszük közé a vizsgát megelőző napokban.

A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolás átvételére és igény szerint a dolgozatok megtekintésére 2019. január 30-án (szerda) 8-16 óráig lesz lehetőség. A javítással kapcsolatos esetleges fellebbezéseket 2019. január 31-én (csütörtök) 16 óráig lehet írásban leadni a gimnázium titkárságán.

A középiskolai jelentkezés határideje: 2019. február 18. (hétfő)

Iskolánkba jelentkezni csak központilag, az Oktatási Hivatal honlapján lehet: http://www.kir.hu/kir2_kifir. A kitöltött, kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapokat a fenti időpontig kell leadniuk a gimnázium titkárságán, vagy elküldeni postai úton az iskola címére, valamint a Győri Oktatási Hivatalba. A hat évfolyamos jelentkezési lapot nem kötelező aláíratni az általános iskolában. Kérjük, a jelentkezési lapon adjanak meg szülői e-mailcímet, mert a végleges eredményről elektronikus úton küldjük a tájékoztatást.

Iskolánk OM azonosító kódja: 035229

Neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Címe: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

Szóbeli meghallgatás

Iskolánkban a szóbeli meghallgatás időpontja: 2019. február 21-27.

A szóbeli vizsgák követelményeit honlapunkon olvashatják.

A szóbeli meghallgatások beosztása február 19-én (kedd) délutántól tekinthető meg honlapunkon.

A felvételi pontszám számítása:

Központi matematika és anyanyelvi feladatsor: 75 pont (összpontszám × 0,75)

Szóbeli vizsga: 25 pont

Hozott pontszám: 10 pont

A hozott pontszám kiszámítása: az 5. tanév végi és a 6. félévi osztályzatok összege 5 tantárgyból, osztva 5-tel. A szükséges 5 tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagot számolunk), matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományi tárgy. Kérjük, hogy a jelentkezési lapra csak a fenti tantárgyak eredményeit írják!

Az ideiglenes felvételi jegyzéket (a felvételi rangsort) 2019. március 18-án (hétfő) tesszük közzé honlapunkon.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy nem áll módunkban levélben értesíteni a felvételizőket a vizsgák időpontjairól, ezért kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel az iskolánk honlapján megjelenő információkat! Minden, a felvételivel kapcsolatos időpontról készséggel adunk tájékoztatást telefonon is, a 266 14 27-es számon.

A felvételi eljárás „menetrendje”

Szóbeli követelmények a felvételi vizsgán hat évfolyamos osztályokba felvételizők számára

Magyar nyelv és irodalom

A szóbeli vizsga leírása

Minden felvételiző húz egy rövid, kb. 10—15 soros szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveget, szövegrészletet. A felelet előtt legalább tíz perc felkészülési időt kap, hogy a szövegét elolvassa, szükség esetén vázlatot készítsen. A szöveghez segítő, irodalmi szempontú kérdéseket adunk, de nem az a vizsgázó feladata, hogy azokat egyenként megválaszolja, hanem az, hogy azok alapján, azokból kiindulva mutassa majd be a szövegét.

A szóbeli vizsga kb. tíz percig tart. A felvételizőnek a teljes szöveg vagy a szöveg egy részletének felolvasásával kell kezdenie a feleletét. (A vizsgáztató tanárok jelölik meg, melyik részletet olvassa, mennyit olvasson.) A felolvasás után szóbeli segítség, kérdések nélkül kell folytatnia a feleletet, amelyben az olvasott szöveget kell önállóan bemutatnia. Vázlatát használhatja, de a felelet nem lehet a felkészülési idő alatt megírt szöveg felolvasása. A felvételiztető tanárok végighallgatják a felelőt, nem szakítják meg, csak ha nagyon eltér a tárgytól vagy súlyosan téved. Szükség esetén segítő kérdéseket tesznek fel az elmondottak kiegészítésére. A felelet végén teszik fel a szöveggel kapcsolatban a nyelvi kérdéseket, amelyekre a felvételizőnek külön felkészülés nélkül kell választ, megoldást adnia.

Matematika

Az 5. osztály végéig szereplő konkrét anyagok tudása.

6. osztályból a közönséges tört, azokkal való műveletek. Műveleti sorrend, tulajdonságaik.

Ezen kívül szerepelhetnek logikai úton pl. rajzzal megoldható szöveges problémák.

Térbeli szemlélet, testek, síkbeli alakzatokkal kapcsolatos eddigi ismeretekkel és józan ésszel megoldható feladatok. Előfordulhatnak statisztikai, kombinatorikai, valószínűségszámítási elemek a 12 éves diák tapasztalatai alapján kigondolható problémákban.
Mintafeladatok Letöltés  

Nyílt napok

2018. november 26-án (hétfő), 27-én (kedd), 28-án (szerda) és 29-én (csütörtök) 9–15 óráig iskolánkban nyílt napokat tartunk. Ennek során a tanulók és szüleik megtekinthetik különféle tanulócsoportjaink előre meghirdetett óráit.

Az iskolába 8.30-tól várjuk az érdeklődőket, akik a második emeleti Színházteremben gyülekezhetnek. Itt tájékozódhatnak a bemutató órák helyszínéről, valamint a nyílt nap időtartama alatt ugyanitt a szülők részére konzultációs jelleggel tájékoztatást adunk az iskolával és a felvételi eljárással kapcsolatban.

Csengetési rend:

1. óra: 8.00 – 8.45
2. óra: 9.00 – 9.45
3. óra: 10.00 – 10.45
4. óra: 10.55 – 11.40
5. óra: 12.05 – 12.50
6. óra: 13.15 – 14.00
7. óra: 14.10 – 14.55

A tantermekben korlátozott számú látogatót tudunk fogadni, ezért az óralátogatásra kizárólag a honlapunkon elérhető regisztrációs rendszerünk használatával lehet jelentkezni az óralátogatásra (családonként összesen legfeljebb 3 tanórára) 2018. november 12-23-ig lehet.

Felvételi tájékoztató

Az érdeklődők számára szülői tájékoztatót tartunk 2018. november 26-án (hétfő) 17.30 órától gimnáziumunk II. emeleti Színháztermében, ahol az igazgatóság és szaktanárok részvételével, az általános tudnivalók ismertetése mellett készséggel válaszolunk a felvételi eljárással és iskolánkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is.

Gólyatábor

Gólyatábor: 2018. augusztus 28. (kedd) – 2018. augusztus 31. (péntek)

A tábor címe: Zamárdi, Nagyváradi út 92. (Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány Tábora)

Találkozás: 2018. augusztus 28. (kedd) 6.45 és 7.00 között a Déli pályaudvaron. (Mindenki hozza a kitöltött szülői nyilatkozatot!)

Indulás: 7.35 (érkezés Zamárdi állomásra: 9.03)

Visszaérkezés: 2018. augusztus 31. (péntek) 16.24 a Déli pályaudvarra a 205 számú nemzetközi gyorssal (a tábort kb. 14 órakor hagyjuk el, indulás Zamárdi állomásról: 14.54)

Tájékoztató a gólyatáborról (2018) (PDF dokumentum)
Adatlap nyilatkozattal (2018) (Word dokumentum)

Neked szól!

Figyelmedbe ajánljuk a Gólyáknak szóló bemutatkozó oldalunkat, amelynek az a célja, hogy az első éved alatt segítséget nyújtson Neked az eligazodásban.

Kapcsolódó cikkek

Gólyatábor 2013 – a 9.B szemével
Zombik a gólyatáborban?
Zamárdi, ugye még látunk? – Gólyatábor 2011
Gólyatábor 2010
Gólyatábor 2009

Tájékoztató a hat évfolyamos gimnáziumi felvételi előkészítőről

2018/2019

A felkészítő tanfolyamokat iskolánk tanárai vezetik. A központi írásbeli vizsgára felkészítő tanfolyam tizenkét héten keresztül tart, heti 1×2 órában (45 perc magyar és 45 perc matematika). Ezt követően 3 héten keresztül folytatjuk a felkészítést a szóbeli vizsgára próbaszóbeli vizsgák szervezésével, ennek részleteiről későbbi időpontban adunk tájékoztatást a honlapon. A foglalkozásokat kedden, szerdán és csütörtökön 15-17 óra között tartjuk.

Keddi foglalkozások dátumai:

2018. szeptember 18.
2018. szeptember 25.
2018. október 2.
2018. október 9.
2018. október 16.
2018. november 6.
2018. november 13.
2018. november 20.
2018. december 4.
2018. december 11.
2019. január 8.
2019. január 15.
2019. január 29.
2019. február 5.
2019. február 12.

Szerdai foglalkozások dátumai:

2018. szeptember 19.
2018. szeptember 26.
2018. október 3.
2018. október 10.
2018. október 17.
2018. november 7.
2018. november 14.
2018. november 21.
2018. december 5.
2018. december 12.
2019. január 9.
2019. január 16.
2019. január 30.
2019. február 6.
2019. február 13.

Csütörtöki foglalkozások dátumai:

2018. szeptember 20.
2018. szeptember 27.
2018. október 4.
2018. október 11.
2018. október 18.
2018. november 8.
2018. november 15.
2018. november 22.
2018. december 6.
2018. december 13.
2019. január 10.
2019. január 17.
2019. január 31.
2019. február 7.
2019. február 14.

A csoportok létszáma maximum 15 fő.

A tanfolyam díja 20.000 forint, mely az írásbeli és szóbeli foglalkozások díját tartalmazza.

Regisztráció

A regisztrációs felület 2018. szeptember 1-jén nyílik meg honlapunkon. A következő adatokat kell megadni:
· szülő email-címe
· tanuló neve
· a tanuló oktatási azonosítója

A befizetés határideje:
egy összegben (20.000 Ft) fizetve: 2018. szeptember 10. (hétfő)
2 részletben fizetve (2×10.000 Ft) 2018. október 8. (hétfő)

A befizetés átutalással történik az alábbi névre és számlaszámra (a megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a tanuló nevét és anyja nevét):

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány
1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
K&H Bank 10404089-49535554-54491018
Adószám: 18117730-1-41

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Bakos Györgyi igazgatóhelyettes: 267-0311/13. mellék
Jenei Erika titkárság: 27. mellék
bakos.gyorgyi@apaczai.elte.hu
6 évfolyamos felvételi tájékoztató (letölthető változat) Letöltés  
6 évfolyamos gimnáziumi óraszámok Letöltés