Gyorsmenü és oldaltérkép
Felvételi

6 évfolyamos felvételi hírek

Szóbeli beosztás kedd délután

2018. február 19.

A hat évfolyamos osztályok szóbeli beosztását itt, ezen a lapon fogjuk megjelentetni 2018. február 20-án (kedd) 14 óra után. A feltöltésig se a portán, se a titkárságon nem tudnak információval szolgálni a beosztásról, megértő türelmüket kérjük!


Fontos tájékoztató a középiskolai jelentkezési lap kitöltéséről

2018. február 14.

Felhívjuk az EGYÉNI JELENTKEZŐK figyelmét, hogy a korábbiaktól eltérően, a középiskolai jelentkezési lapot kizárólag elektronikusan lehet kitölteni az alábbi felületen:

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni

Kérjük, a kitöltés során mindenképp adjanak meg szülői e-mail és telefonos elérhetőséget!

A rögzítés után kinyomtatott és aláírt jelentkezési lapot február 19-ig juttassák el iskolánkba (személyesen vagy aznapi postai feladással), a tanulói adatlapot pedig a győri felvételi központba.


Mostantól minden hírünk egy helyen

2018. február 14.

A hat évfolyamos osztályainkba felvételiző diákoknak szóló összes információnkat itt, ezen a lapon osztjuk meg. Kérjük, kövessék nyomon a frissítéseket azáltal, hogy rendszeresen ellátogatnak erre a lapra! Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!


A felvételi rendje

2017. december 8. (péntek)
Központi felvételi jelentkezés határideje
2018. január 20. (szombat) 10 óra
Központi írásbeli vizsga
2018. január 31. (szerda) 8 óra – 16 óra
Betekintés a dolgozatokba
2018. február 19. (hétfő)
Középiskolai jelentkezés határideje
2018. február 20. (kedd) 14 óra után
Hatosztályos szóbeli ponthatár és beosztás
2018. február 22-28. (csütörtök-szerda)
Hatosztályos szóbeli vizsgák
2018. március 14. (szerda)
Ideiglenes felvételi rangsor
2018. március 21-22. (szerda-csütörtök)
Sorrend módosítása
2018. április 20. (péntek)
Végleges felvételi jegyzék

A 6 évfolyamos felvételi tájékoztató letölthető a Letöltések közül a lap alján.

Iskolánkról

A gimnázium fennállása óta egyetemi gyakorlóiskola. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melyen belül magas színvonalú oktatással segítjük gimnazistáink egyetemre, főiskolára való felkészülését. Legfőbb célunk, hogy diákjaink nyitott, önállóan gondolkodó, érdeklődő és sokoldalú személyiséggé váljanak.

Iskolánkban hat és négy évfolyamos képzés zajlik. Hat évfolyamos osztályainkba elsősorban fővárosi, illetve Budapest környéki tanulókat várunk.

Tehetséggondozó program a hat évfolyamos osztályokban

A program célja, hogy a diákok érdeklődési körének kialakulását segítsük, magas szinten fejlesszük alapkompetenciáikat, különös tekintettel az anyanyelvi, idegen nyelvi és matematikai-logikai kompetenciákra. Mindezek a későbbi szakmai orientációjuk alapját képezik. A módszerek tekintetében a kreativitásra, a kommunikációra és (főleg a 7-8. évfolyamon) a játékosságra helyezzük a hangsúlyt; ezen kívül figyelünk a tudás megszerzését inspiráló légkör kialakítására, és az ehhez jól illeszkedő tevékenységek hatékony kiválasztására.

A program tartalmi jellemzői:

- a kerettantervi óraszámhoz képest magasabb óraszámban oktatjuk többek között az idegen nyelveket és a matematikát,

- kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra,

- diákjainkat támogatjuk az önálló, hatékony tanulásmódszertan elsajátításában (a tanulás tanulása),

- témanapokat szervezünk a 7-8. évfolyam számára,

- támogatjuk a programhoz illeszkedő projektmunkákat,

- az iskola Disputa programján belül magyar és idegen nyelvű vitafoglalkozásokat tartunk,

- szaktáborokat szervezünk,

- diákjaink számára nemzetközi csereprogramokat bonyolítunk le,

- verseny- és nyelvvizsga-felkészítő szakköröket szervezünk,

- tanulóink az utolsó két évben az eddigiekben megszokott módon fakultációt választanak, melyre az eddig rendelkezésre álló tárgyakon kívül idegen nyelvekből is van lehetőségük.

Intézményünk 1992 óta saját sátortáborral rendelkezik a Tisza mellett, ahol június végétől augusztus végéig egyhetes turnusokban táboroznak diákjaink és kísérő tanáraik.

Partneriskolai kapcsolatot tartunk fenn a kolozsvári Apáczai Líceummal, a svédországi Filipstad, a németországi Jever és a belgiumi Ciney gimnáziumával, de egyéb külföldi (angliai, olasz- és franciaországi) utazásokkal is igyekszünk segíteni a gyerekek nyelvgyakorlását.

Iskolánkban két alapítvány (Alapítvány az Apáczai Gimnáziumért, Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány) is működik, amelyek lehetőségeikhez mérten támogatják az utazásokat, a táborozást és a hátrányos anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek tanulmányaihoz is nyújtanak anyagi segítséget.

Tanulóink számára a szabadidő tartalmas eltöltéséhez két tornaterem, egy konditerem, egy modern gépekkel felszerelt informatikaterem és felújított, kényelmes könyvtár áll rendelkezésre. Szabadidejükben részt vehetnek számtalan szakkör, valamint az iskolai kórus és az iskolai Diákönkormányzat munkájában.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy évről évre több száz jelentkező közül választhatjuk ki diákjainkat, ezzel biztosítva azt, hogy a felvettek képességeikben, céljaikban hasonló gyerekekből álló és így egymást tanulásban és emberileg is segítő környezetbe kerüljenek, amely diákot és tanárt egyaránt motivál.

Ennek köszönhető az, hogy érettségiző tanítványaink döntő többsége a legrangosabb magyarországi egyetemeken (SE, BCE, BME, ELTE, stb.) folytatják tanulmányaikat és közel 100%-uk már első próbálkozásra felvételt nyer az általa választott felsőfokú intézménybe, és az utóbbi néhány évben egyre többen színvonalas külföldi egyetemekre is bekerülnek. Eredményeik alapján az Apáczai Gimnázium hagyományosan az ország legjobban teljesítő középiskolái közé tartozik.

Legtehetségesebb diákjaink és felkészítő tanáraik munkáját dicséri, hogy évente tucatszám kerülnek apáczaisok az országos tanulmányi versenyek legjobb helyezettjei közé. A versenyek közül legrangosabbként számon tartott Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen szinte minden tantárgyból jutott be tanulónk a döntőbe. A 90-es évek eleje óta csaknem minden évben volt apáczais tagja a Nemzetközi Kémiai (de gyakran a matematikai, fizikai, földrajzi és csillagászati) Diákolimpián, illetve az utóbbi években a Nyelvészeti Diákolimpián versenyző magyar csapatnak. A nyaranta megrendezett Nemzetközi Kémiai Diákolimpián a magyar csapat apáczais tagja rendszerint éremmel térnek haza.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2008 júniusában kiírt pályázaton elnyertük a „Tehetséggondozó Iskola” címet. Tagjai vagyunk a Tehetségpontok hálózatának, és partnerkapcsolatban állunk a Semmelweis Egyetemmel, az ELTE Jogi és Természettudományi Karaival, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint a Művészetek Palotájával. A 2009-2010. tanévtől a TÁMOP pályázati nyerteseként több osztályunkban kompetenciaalapú oktatást vezettünk be. E pályázat eredményeképp tantermeink felében interaktív tábla segíti az oktatást. Részt veszünk a „Vitától hangos iskolák” disputa-iskola programban, valamint az Európai Unió gondozásában zajló „Észak-Dél Kapcsolat” projektben.

Felvételi tájékoztató – hat évfolyamos osztályok

Szülői tájékoztató

Az érdeklődők számára szülői tájékoztatót tartunk 2017. november 27-én (hétfőn) 17.30 órától gimnáziumunk II. emeleti Színháztermében, ahol az igazgatóság és szaktanárok részvételével, az általános tudnivalók ismertetése mellett készséggel válaszolunk a felvételi eljárással és iskolánkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre is.

Nyílt napok

2017. november 27-én (hétfő), 28-án (kedd) és 29-én (szerda) 9-15 óráig iskolánkban nyílt napokat tartunk. Ennek során a tanulók és szüleik megtekinthetik különféle tanulócsoportjaink előre meghirdetett óráit.

Az iskolába 8.30-tól várjuk az érdeklődőket, akik a második emeleti Színházteremben gyülekezhetnek. Itt tájékozódhatnak a bemutató órák helyszínéről, valamint a nyílt nap időtartama alatt ugyanitt a szülők részére konzultációs jelleggel tájékoztatást adunk az iskolával és a felvételi eljárással kapcsolatban.

A tantermekben korlátozott számú látogatót tudunk fogadni, ezért az óralátogatásra kizárólag a honlapunkon elérhető regisztrációs rendszerünk használatával lehet jelentkezni! Az óralátogatásra (családonként összesen legfeljebb 3 tanórára) 2017. november 13-24-ig lehet.

A felvételiről

A nagy érdeklődés miatt iskolánk minden osztályába felvételi vizsgát kell tenni. A felvételit a Minisztérium tanévnyitó rendeletében meghatározott időszakban szervezzük. A 2017/2018. tanévben iskolánkban két hat évfolyamos osztályt indítunk.

A 2017/2018. tanévre tervezett hat évfolyamos osztályaink

TAGOZATKÓD: 006

Telephely kódja: 001

Tervezett létszám: 60 fő

Első idegen nyelv: angol vagy német

Első nyelvként német csoportot elegendő számú felvételt nyert tanuló esetén indítunk, kizárólag olyan tanulók számára, akik korábban ezt a nyelvet tanulták általános iskolában. A második idegen nyelv (angol, német, olasz, francia, orosz) beosztása a 8. év folyamán, igényfelmérést követően alakul ki.

A hozott pontszám kiszámítása: az 5. tanév végi és a 6. félévi osztályzatok összege 5 tantárgyból, osztva 5-tel. A szükséges 5 tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagot számolunk), matematika, történelem, idegen nyelv és környezetismeret/természetismeret. Kérjük, hogy a jelentkezési lapra csak a fenti tantárgyak eredményeit írják!

A felvétel rendje

A hat évfolyamos osztályokba a központi írásbeli feladatlap megírását kérjük mind matematikából, mind pedig anyanyelvből. A felvételi eljárás második fordulójában szóbeli meghallgatást tartunk, ahol a jelentkezőknek az általános iskolai matematikai és magyar nyelv és irodalmi tantárgyi tudása mellett tanulási, művelődési szokásait, adottságait is vizsgáljuk. Az írásbeli eredmények ismeretében a meghallgatás előtt ponthatárt állapítunk meg, és a szóbeli meghallgatásra csak az ezt elérő tanulókat hívjuk meg.

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2017. december 8. (péntek)

A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolás átvételére és igény szerint a dolgozatok megtekintésére 2018. január 31-én (szerdán) 8-16 óráig lesz lehetőség. A javítással kapcsolatos esetleges fellebbezéseket február 1-jén (csütörtök) 16 óráig lehet írásban leadni a gimnázium titkárságán.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsga időpontjáról nem küldünk külön értesítést! A vizsga helyszínét honlapunkon tesszük közé a vizsgát megelőző napokban.

Írásbeli vizsga

A központi írásbeli időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10.00

A központi írásbeli felvételi vizsga pótnapja: 2017. január 25. (csütörtök) 14.0

A felvételiző jelentkezését a központi írásbeli vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lapon bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül benyújthatja. A jelentkezési lapot a középiskolákban - iskolánkban a portán - lehet beszerezni, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról is letölthető lesz (https://www.oktatas.hu: Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)).

Figyelem! Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál; nem azonos a középiskolai felvételi jelentkezési lappal! A központi írásbeli feladatsora és javítókulcsa is egységes, de a vizsga eredményét igazoló lapot a vizsga helyszínéül szolgáló iskola állítja ki és csak ott lehet azt átvenni személyesen. Azon intézmények listája, amelyek helyet biztosítanak a központi írásbeli felvételi vizsgák számára, elérhető az Oktatási Hivatal honlapjáról, és természetesen az iskolák is adnak erről tájékoztatást.

A középiskolai jelentkezés határideje: 2018. február 19. (hétfő)

Iskolánkba jelentkezni a középiskolai jelentkezési lapon lehet. A jelentkezési lap beszerezhető a gimnázium portáján, illetve letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapokat a fenti időpontig kell leadniuk a gimnázium titkárságán, vagy elküldeni postai úton az iskola címére. A hat évfolyamos jelentkezési lapot nem kötelező aláíratni az általános iskolában. Kérjük, a jelentkezési lapon adjanak meg szülői e-mailcímet, mert a végleges eredményről elektronikus úton küldjük a tájékoztatást. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a központi írásbeli vizsga eredményét igazoló Értékelő lap másolatát is!

Iskolánk OM azonosító kódja: 035229
Neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
Címe: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.

Szóbeli meghallgatás

Iskolánkban a szóbeli meghallgatás időpontja: 2018. február 22-28.

A szóbeli meghallgatások beosztása 2018. február 20-án (kedd) délutántól tekinthető meg honlapunkon és természetesen telefonon is adunk információt róla.

A szóbeli vizsgák követelményeit ezen tájékoztatónk alatti lenyíló dobozban olvashatják.

A felvételi pontszám számítása:

Központi matematika és anyanyelvi feladatsor: 75 pont (összpontszám × 0,75)

Szóbeli vizsga: 25 pont
Hozott pontszám: 10 pont

A hozott pontszám kiszámítása: az 5. tanév végi és a 6. félévi osztályzatok összege 5 tantárgyból, osztva 5-tel. A szükséges 5 tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagot számolunk), matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret/környezetismeret. Kérjük, hogy a jelentkezési lapra csak a fenti tantárgyak eredményeit írják!

Az ideiglenes felvételi jegyzéket (a felvételi rangsort) 2018. március 14-én (szerda) tesszük közzé honlapunkon és a portán.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy nem áll módunkban levélben értesíteni a felvételizőket a vizsgák időpontjairól, ezért kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel az iskolánk honlapjának ezt a lapját! Minden, a felvételivel kapcsolatos időpontról készséggel adunk tájékoztatást telefonon is, a 266 14 27-es számon.

Kérjük a felvételizőket, hogy személyazonosságuk ellenőrzése céljából a felvételi vizsgára hozzanak magukkal fényképes igazolványt!

A felvételi eljárás „menetrendje”

Szóbeli követelmények a felvételi vizsgán hat évfolyamos osztályokba felvételizők számára

Magyar nyelv és irodalom

A szóbeli vizsga leírása

Minden felvételiző húz egy rövid, kb. 10—15 soros szépirodalmi vagy ismeretterjesztő szöveget, szövegrészletet. A felelet előtt legalább tíz perc felkészülési időt kap, hogy a szövegét elolvassa, szükség esetén vázlatot készítsen. A szöveghez segítő, irodalmi szempontú kérdéseket adunk, de nem az a vizsgázó feladata, hogy azokat egyenként megválaszolja, hanem az, hogy azok alapján, azokból kiindulva mutassa majd be a szövegét.

A szóbeli vizsga kb. tíz percig tart. A felvételizőnek a teljes szöveg vagy a szöveg egy részletének felolvasásával kell kezdenie a feleletét. (A vizsgáztató tanárok jelölik meg, melyik részletet olvassa, mennyit olvasson.) A felolvasás után szóbeli segítség, kérdések nélkül kell folytatnia a feleletet, amelyben az olvasott szöveget kell önállóan bemutatnia. Vázlatát használhatja, de a felelet nem lehet a felkészülési idő alatt megírt szöveg felolvasása. A felvételiztető tanárok végighallgatják a felelőt, nem szakítják meg, csak ha nagyon eltér a tárgytól vagy súlyosan téved. Szükség esetén segítő kérdéseket tesznek fel az elmondottak kiegészítésére. A felelet végén teszik fel a szöveggel kapcsolatban a nyelvi kérdéseket, amelyekre a felvételizőnek külön felkészülés nélkül kell választ, megoldást adnia.

Értékelés

A vizsgáztatók a feleletet előre elkészített szempontsor és útmutató alapján értékelik, 0—20 pontra. Az értékelés szempontjai között szerepel a felolvasás színvonalának és a felelet önállóságának értékelése is.

Követelmények, képességek

Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése és bemutatása (pl. gyerekek és felnőttek, próbatételek, szeretet, féltés, hősiesség).

A szöveg szerkezeti egységeinek / jellemzőinek azonosítása, az ezekből adódó jelentések feltárása.

A cselekmény, a helyzetek, a szereplők megfigyelése, bemutatása, jellemzése elbeszélő művekben.

A szövegben előforduló szavak szófajának fölismerése, szóelemzés, a szóelemek megnevezése, jellemző jegyeik bemutatása. A szófajra, szóalakra, szóképzésre vonatkozó ismeretek.

A szavak, szólások, állandósult szókapcsolatok, a különböző nyelvi rétegekhez tartozó szavak, kifejezések megkülönböztetése, jelentésük értelmezése.

Matematika

Az 5. osztály végéig szereplő konkrét anyagok tudása.

6. osztályból a közönséges tört, azokkal való műveletek. Műveleti sorrend, tulajdonságaik.

Ezen kívül szerepelhetnek logikai úton pl. rajzzal megoldható szöveges problémák.

Térbeli szemlélet, testek, síkbeli alakzatokkal kapcsolatos eddigi ismeretekkel és józan ésszel megoldható feladatok. Előfordulhatnak statisztikai, kombinatorikai, valószínűségszámítási elemek a 12 éves diák tapasztalatai alapján kigondolható problémákban.

Nyílt napok

A nyílt napok iskolánkban 2017. november 27-29. (hétfő-szerda) között voltak.

Tájékoztató a hat évfolyamos gimnáziumi felvételi előkészítőről

Az előkészítőkre az összes hely betelt.

A felkészítő tanfolyamokat iskolánk tanárai vezetik. A központi írásbeli vizsgára felkészítő tanfolyam tizennégy héten keresztül tart, heti 1x2 órában (45 perc magyar és 45 perc matematika). Ezt követően ugyanezen időpontokban folytatjuk a felkészítést a szóbeli vizsgára próbaszóbeli vizsgák szervezésével, ennek részleteiről későbbi időpontban adunk tájékoztatást a honlapon. A foglalkozásokat két csoportban kedden 15-17 óra között, további 2 csoportban csütörtökön 15-17 óra között tartjuk. Keddi foglalkozások dátumai: szeptember 19., 26., október 3.,10., 17., 24., november 7., 14., 21., 28., december 5., 12., január 9., 16. Csütörtök: szeptember 21., 28., október 5., 12., 19., 26., november 9., 16., 23., 30., december 7., 14., január 11., 18.

A csoportok létszáma maximum 15 fő.

Az írásbeli vizsgára készítő tanfolyam ára: 17.500 Ft. A szóbeli próbavizsga ára: 2.500 Ft. A tanfolyam első óráinak időpontja: keddi csoportok esetén szeptember 19., csütörtöki csoportnál szeptember 21.

Regisztráció
bakos.gyorgyi@apaczai.elte.hu
Kérjük, az e-mailben adják meg az alábbi adatokat: tanuló neve, születési dátum, anyja neve, csoport napja.

A befizetés határideje:
egy összegben (20.000 Ft) fizetve: szeptember 12. kedd
5.000 forint/hó részletfizetéssel minden hónap 10. napja.

A befizetés módja: átutalással az alábbi névre és számlaszámra:
Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány
1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
K&H Bank 10404089-49535554-54491018
Adószám: 18117730-1-41
A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni a tanuló nevét, anyja nevét.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Bakos Györgyi igazgatóhelyettes: 267-0311/13. mellék
Jenei Erika titkárság: 27. mellék
bakos.gyorgyi@apaczai.elte.hu
6 évfolyamos felvételi tájékoztató (letölthető változat) Letöltés