Gyorsmenü, oldaltérkép és beállítások
Felvételi

4 évfolyamos felvételi hírek

Segítünk Önnek! Használja a jobb oldali görgetősávot vagy az egerének görgőjét a hírek felett állva a régebbi hírekhez való görgetéshez!

Kedves Felvételizők!

2021. augusztus 24.

A négy évfolyamos osztályainkba felvételiző diákoknak szóló összes információnkat itt, ezen a lapon osztjuk meg. Kérjük, kövessék nyomon a frissítéseket azáltal, hogy rendszeresen ellátogatnak erre a lapra! Sok sikert kívánunk a felkészüléshez!

A négy évfolyamos osztályokba felvételizőknek nem szervezünk felvételi előkészítőt.


További tartalomért görgessen lejjebb!

Első teendők


Most már Te is közénk tartozol. Nézz szét a Gólyáknak készült oldalunkon, segíteni fog Neked az eligazodásban!

2021. szeptember 2. – 2021. szeptember 5.: Gólyatábor

A teljes 4 évfolyamos felvételi tájékoztató letölthető a Letöltések közül a lap alján.

Iskolánkról

Gimnáziumunk fennállása óta egyetemi gyakorlóiskola, az ország egyik legjobban teljesítő középiskolája. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást, melyen belül magas színvonalú oktatással segítjük gimnazistáink egyetemre, főiskolára való felkészülését. Érettségiző tanítványaink döntő többségben a legrangosabb magyarországi egyetemeken (SE, BCE, BME, ELTE, stb.) folytatják tanulmányaikat és közel 100%-uk felvételt nyer az általa választott felsőfokú intézménybe. Az utóbbi néhány évben egyre többen színvonalas külföldi egyetemekre is bekerülnek (Oxford, Cambridge, Edinburgh, Delft, MIT, UCL). A középiskolai versenyeken diákjaink évről évre nagy sikerrel szerepelnek, a legrangosabbnak tekintett Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen már szinte minden tárgyból jutott döntőbe diákunk. A legtehetségesebbek a nemzetközi diákolimpiákon is megmérkőznek, sokszor dobogós eredményt érnek el.

Iskolánkban hat és négy évfolyamos képzés zajlik. Négy évfolyamos osztályainkban a magyarországi gimnáziumok közül elsők között indítottunk speciális tantervű osztályokat, amelyekben a diákok már kilencedik osztálytól emelt óraszámban sajátíthatják el a tagozat jellegének megfelelő tantárgyak ismeretanyagát. Négy tagozatunk profilja (természettudományi, matematika-fizika, biológia és humán) azt is lehetővé teszi, hogy tizenegyedik osztálytól bármely más továbbtanulási irányhoz választhassanak emelt szintű képzést a diákok.

Gimnáziumunk – a budapesti középiskolák között csaknem egyedülálló módon – 1971 óta saját kollégiumot tart fenn az iskola épületében, ahol 80 vidéki vagy határon túli tanuló kényelmes elhelyezését és nyugodt tanulását tudjuk biztosítani 4 és 6 ágyas szobákban.

Nevelési-oktatási programunk célja a négy évfolyamos osztályokban, hogy a választott tagozat profiljához tartozó tantárgyakból emelt óraszámban, kis létszámú tanulói csoportokban professzionális tudásra tegyenek szert a tanulóink, amely komoly előnyt jelent számukra a továbbtanulásban, és tovább fokozza érdeklődésüket az adott terület iránt. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra mind a tanórákon, mind a szakkörökön. A magas szintű szaktárgyi tudást az alapkompetenciák fejlesztésével érjük el. Fontos számunkra, hogy tanulóink magas szinten tanuljanak idegen nyelveket, ezért a tagozatos osztályokban két idegen nyelvet oktatunk a kerettantervi óraszámokhoz képest magasabb óraszámban. A nyelvi választékot az angol, német, francia, olasz, latin, orosz nyelvek adják. Nyelvvizsga-előkészítő és nyelvi érettségire felkészítő szakkört is kínálunk, de szakkör keretében van lehetőség török, spanyol, portugál, román és eszperantó nyelv tanulására is. Diákjaink a nemzetközi cserekapcsolatokkal, tanulmányi kirándulásokkal idegen nyelvi környezetben is gyakorolhatják megszerzett tudásukat.

A sok energiát kívánó felkészülést ellensúlyozzák a diákönkormányzat és a kollégák által szervezett szabadidős programok, megteremtve a kulturált szórakozás, illetve szabadidő-eltöltés kereteit, alkalmat adva a közösségi életre: filmestek, sportéjszakák, tanulmányi és természetjáró kirándulások, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük. Diákjaink számos sportolási lehetőség közül választhatnak: kosárlabda szakkör, futóklub, túrakör, ping-pong, jóga, sakk. A Tisza melletti saját táborunk a nyári szünetben várja a diákokat. Minden évben megszervezzük saját sítáborunkat.

Iskolánkban alapítvány (Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány) is működik, amely lehetőségéhez mérten támogatja diákjaink utazásait, a táborozást, tanulmányi ösztöndíjjal motiválja a legjobb eredményeket elérőket, és a hátrányos anyagi helyzetben lévő családok gyermekeinek anyagi segítséget nyújt.

A teljes 4 évfolyamos felvételi tájékoztató letölthető a Letöltések közül a lap alján.

Felvételi tájékoztató

Négy évfolyamos osztályok

A 2021/2022. tanévben iskolánkban két négy évfolyamos osztályt indítunk, amelyekben speciális tantervű csoportokat (tagozatokat) szervezünk. Ezekbe az osztályokba az ország egész területéről várjuk a 8. osztályt végzett tehetséges diákokat.

Matematika-fizika tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: matematika és fizika

Természettudományi tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgya: kémia

Biológia tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: biológia és kémia

Humán tagozat
Tervezett létszám: 17 fő
A szóbeli vizsga tárgyai: magyar és történelem

Iskolánkban a tagozatos osztályokban két idegen nyelvet oktatunk. Első idegen nyelvként tanulóink angol, kellő létszámú jelentkező esetén német (haladó szintű) nyelvet tanulnak. A felvett tanulók számára nyelvi felmérést tartunk, hogy az első idegen nyelvet ki-ki a maga szintjén tanulhassa.

A második idegen nyelv oktatása kezdő szintről indul. Angol, német, olasz, francia, latin és orosz nyelvet oktatunk órarendi keretek között, de szakköri szervezésben lehetőség van portugál, román, török, eszperantó, spanyol nyelv tanulására is. A második idegen nyelvi csoportokat részben az igények felmérése, részben a tantárgyfelosztás adta keretek szerint alakítjuk ki. A biológia tagozaton a szaknyelv majdani megsegítése miatt ajánljuk a latin nyelv tanulását.

Szülői tájékoztató és nyílt napok

A járványhelyzet miatti rendkívüli intézkedések nem teszik lehetővé, hogy az eddig megszokott módon nyílt napokat és szülői tájékoztatókat szervezzünk. A nyílt napok helyett iskolánk látogatását honlapunk segítségével tesszük lehetővé: letölthető videókkal és játékos feladatokkal adunk ízelítőt az apáczais életből.

A felvétel rendje

A négy évfolyamos osztályokba felvételizőktől a központi írásbeli feladatlap megírását kérjük mindkét tárgyból: matematikából és magyar nyelvből. A felvételi eljárás második fordulójában szóbeli meghallgatást tartunk, melynek ponthatárát kizárólag a központi írásbeli eredmények alapján határozzuk meg.

Írásbeli vizsga

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. december 4. (péntek)

A felvételiző jelentkezését a központi írásbeli vizsgára a központilag kiadott jelentkezési lapon bármelyik írásbeli vizsgát szervező iskolába (így hozzánk is) közvetlenül benyújthatja. A jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapjáról lehet letölteni.

FIGYELEM! Ez csak a központi felvételire való jelentkezésre szolgál; nem azonos a középiskolai jelentkezési lappal!

A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga pótnapja (csak indokolt, előre egyeztetett esetben vehető igénybe): 2021. január 28. (csütörtök) 14:00 óra.

FIGYELEM! Az írásbeli vizsgáról nem küldünk külön értesítést vagy behívót! A honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk a jelentkezőket az eseményekről.

Kérjük a felvételizőket, hogy személyazonosságuk ellenőrzése céljából a felvételi vizsgára hozzanak magukkal fényképes igazolványt!

A kijavított dolgozatok eredményéről szóló igazolás átvételére és igény szerint a dolgozatok megtekintésére kijelölt időpontról a honlapunkon tájékoztatjuk a felvételizőket.

Jelentkezés a középiskolába: a jelentkezési lap kitöltése

A középiskolai jelentkezés határideje: 2021. február 19. (péntek))

Iskolánkba jelentkezni csak központilag, az Oktatási Hivatal honlapján lehet: http://www.kir.hu/kir2_kifir

A jelentkezési lap kitöltéséhez szükséges adatok:
Iskolánk OM azonosító kódja: 035229
Neve: ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
Címe: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
Telephely kódja: 001

A tagozatok kódjai:
0001: matematika-fizika
0002: természettudományi
0003: biológia
0004: humán

A jelentkezési lapon kell még megjelölni:
-a választott első idegen nyelvet: angol vagy német (a német csak haladó szintű lehet)
-az országos tanulmányi versenyek döntőin elért eredményeket (ha vannak).

A jelentkezési lapokat ki kell nyomtatni, aláírni, és a központi írásbeli vizsga értékelő lapjával együtt eljuttatni hozzánk személyesen vagy postai úton.

Bizonyítványmásolatot nem kérünk a jelentkezési laphoz.

Kérjük, a jelentkezési lapon MINDENKÉPPEN adjanak meg szülői e-mailcímet, mert a felvételi eredményről elektronikus úton küldünk tájékoztatást!

Szóbeli meghallgatás

A jelentkezési lapok beérkezése után tagozatonként ponthatárt állapítunk meg. Kizárólag a jelentkezők központi írásbeli vizsgaeredményeit vesszük figyelembe, tagozatonként súlyozva a két feladatlap eredményét. (Lásd alább.) A ponthatárt elérő tanulók vesznek részt a szóbeli vizsgán. Ezen a beszélgetésen a jelentkezőknek a választott tagozat által megkívánt tantárgyakban való jártasságát vizsgáljuk, és tanulási, művelődési szokásaikra, egyéb adottságaikra is kíváncsiak vagyunk.

A ponthatárt és a szóbeli vizsgák beosztását 2021. február 25-én (csütörtökön) este tesszük közzé honlapunkon.

A szóbeli vizsgákat 2021. március 1-től március 5-ig (hétfőtől péntekig) szervezzük, a követelményeket honlapunkon olvashatják.

Kérjük, a felvételizők hozzanak magukkal fényképes igazolványt személyazonosságuk igazolásához!

Felvételi eredmények

Az ideiglenes felvételi jegyzéket (a felvételi rangsort) 2021. március 16-án (kedden) tesszük közzé honlapunkon. A sorrend elkészítésekor a felvételi összpontszám a mérvadó.

A felvételi összpontszám megállapítása (elérhető maximális pontok)

MATEMATIKA-FIZIKA, TERMÉSZETTUDOMÁNYI, ÉS BIOLÓGIA tagozatokon:
Írásbeli:
matematika feladatsor: 50 pont
magyar nyelvi feladatsor: 25 pont
Szóbeli: 25 pont
Hozott pontok: 10 pont

HUMÁN tagozaton:
Írásbeli:
matematika feladatsor: 25 pont
magyar nyelvi feladatsor: 50 pont
Szóbeli: 25 pont
Hozott pontok: 10 pont

A hozott pontszám kiszámítása (mindegyik tagozaton): a 7. tanév végi és a 8. félévi osztályzatok összege a következő öt tantárgyból, osztva 5-tel. Az öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (átlagolva), matematika, történelem, idegen nyelv és a természettudományi tantárgyak közül az, amelyikből a legjobb eredményt érte el a felvételiző. 2021. április 23-án (pénteken) megkapjuk az Oktatási Hivataltól a felvételt nyert tanulók listáját. E-mailben értesítjük a felvételizőket, a listát közzétesszük a honlapunkon.

Ismételten felhívjuk figyelmüket arra, hogy nem áll módunkban levélben értesíteni a felvételizőket a vizsgák időpontjairól, ezért kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel az iskolánk honlapján megjelenő információkat! Minden, a felvételivel kapcsolatos időpontról készséggel adunk tájékoztatást telefonon is, a +36-1/461-4518-as számon.

A felvételi eljárás rendje

jelentkezési határidő a „2+1” Irodalmi és Filmes Versenyre e-mailben: 2020. november 2. (hétfő)
„2+1” Irodalmi és Filmes Verseny első forduló (írásbeli): 2020. november 6. (péntek) 14:00 óra
központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 2020. december 4. (péntek)
„2+1” Irodalmi és Filmes Verseny döntő (szóbeli): 2020. december 5. (szombat) délelőtt
központi írásbeli felvételi: 2021. január 23. (szombat) 10:00
központi írásbeli felvételi pótnap: 2021. január 28. (csütörtök) 14:00
középiskolai jelentkezési lapok leadási határideje: 2021. február 19. (péntek)
négy évfolyamos szóbeli ponthatárok és vizsgabeosztás honlapunkon: 2021. február 25. (csütörtök)
négy évfolyamos szóbeli felvételi vizsgák: 2021. március 1-5. (hétfő-péntek)
ideiglenes felvételi rangsor (honlapunkon): 2021. március 16. (kedd)
a tanulói adatlapok esetleges módosítása: 2021. március 22-23. (hétfő-kedd)
a felvételt nyert tanulók listáját közzétesszük a honlapon: 2021. április 23. (péntek)

Matematika-fizika tagozat

Emelt számú matematika és fizika órák során tovább fejlesztheted a matematikai problémák megoldásának, a számítások gyors és pontos elvégzésének képességét. Megismerheted a fizikai törvényszerűségeket és erősítheted a problémamegoldó-képességedet is!

Kapcsolódó felsőfokú képzési területek: gazdaságtudományi, informatikai, műszaki, természettudományi.

Óraszámok  »


Osztályfőnök: Antal Zoltán

2003-ban végeztem az ELTE TTK-n, azóta tanítok az Apáczaiban. 2011-ben szakvizsgáztam az ELTE PPK-n mentortanár szakirányon, és ettől az évtől kezdve vagyok matematika szakos vezetőtanár. 2017-ben szereztem meg a mestertanár fokozatot.

Az eddigi osztályaimra (a 2011-ben végzett C, és a 2018-ban végzett B jelű osztályokra) nagyon büszke vagyok, én is sokat tanultam tőlük.

Minden évben tartok verseny- és/vagy emelt szintű érettségi-felkészítő szakköröket, valamint társasjátékos szakkört.

Hiszek a játékos, vidám légkörben történő oktatásban és munkában. Matematika tanárként fő feladatomnak a tanítványaim problémamegoldó készségének fejlesztését tartom. Osztályfőnökként kritikus és felelősségteljes gondolkodású, empatikus, kreatív, környezetének javára törekvő fiatalokat szeretnék nevelni.

3 iskolás gyermek édesapja vagyok, szabadidőmben örömmel olvasok, sportolok (főleg labdajátékokat) és társasjátékozom.

Humán tagozat

A magyar és történelem órák során az anyanyelvi kommunikáció, a kulturális kifejezőkészség fejlesztése, a kritikus műelemzői szemlélet kialakítása, a vitakészség erősítése és a történelmi összefüggések feltárása is megvalósul.

Kapcsolódó felsőfokú képzési területek: államtudományi, bölcsészettudományi, jogi, pedagógusképzési, társadalomtudományi.

Óraszámok  »


Osztályfőnök: Antal Zoltán

2003-ban végeztem az ELTE TTK-n, azóta tanítok az Apáczaiban. 2011-ben szakvizsgáztam az ELTE PPK-n mentortanár szakirányon, és ettől az évtől kezdve vagyok matematika szakos vezetőtanár. 2017-ben szereztem meg a mestertanár fokozatot.

Az eddigi osztályaimra (a 2011-ben végzett C, és a 2018-ban végzett B jelű osztályokra) nagyon büszke vagyok, én is sokat tanultam tőlük.

Minden évben tartok verseny- és/vagy emelt szintű érettségi-felkészítő szakköröket, valamint társasjátékos szakkört.

Hiszek a játékos, vidám légkörben történő oktatásban és munkában. Matematika tanárként fő feladatomnak a tanítványaim problémamegoldó készségének fejlesztését tartom. Osztályfőnökként kritikus és felelősségteljes gondolkodású, empatikus, kreatív, környezetének javára törekvő fiatalokat szeretnék nevelni.

3 iskolás gyermek édesapja vagyok, szabadidőmben örömmel olvasok, sportolok (főleg labdajátékokat) és társasjátékozom.

Természettudományi tagozat

Emelt számú kémia, fizika és biológia órák során a természettudományos ismeretek komplex összefüggéseit sajátíthatod el. Kutatásokról tanulhatsz és laborgyakorlatot szerezhetsz! A diákolimpiákon való részvétel világutazást is lehetővé tesz.

Kapcsolódó felsőfokú képzési területek: agrár, műszaki, orvos- és egészségtudományi, természettudományi.

Óraszámok  »


Osztályfőnökök: Sebőné Bagdi Ágnes és Sebő Péter

Osztályfőnökként olyan légkört szeretnénk teremteni, amely során diákjaink örömmel jönnek reggelente az iskolába, nyitottak az új befogadására, ahol elmondhatják észrevételeiket, továbbgondolhatják a tanulnivalóikat. S az irányelvek mindehhez:

• becsületes munka,
• kitartás, szorgalom,
• egymás segítése, támogatása,
• jókedv és vidámság (erről Sebő tanár úr garantáltan gondoskodni fog).

Ha ezek a fontos dolgok megvalósulnak a diákévek során, akkor nemcsak okos eszközökkel ellátott tanulók járnak az osztályba, hanem maguk is okosak lesznek, s sikeres továbbtanulással zárhatják majd a gimnáziumi éveiket. S mindezt mivel fűszerezhetjük meg?

Közös programokkal, hosszabb és rövidebb kirándulásokkal és terepgyakorlatokkal, késő estig nyúló laborgyakorlatokkal, s amit mi nem tudunk beletenni fűszerként arról kollégáink sokoldalúsága gondoskodik majd.

Osztályfőnökként fő irányelvünk az egyéni tanulmányi utak támogatása. Éld meg ezt az utat, s mi támogatni fogunk benne.

Ezen a linken egy korábbi évben készül kísérleti bemutató videója nézhető meg:
http://kemia.apaczai.elte.hu/galeria/video/2018atehetsegnap.htm

Ha pedig szeretnéd próbára tenni tudásodat és egyben gyakorolni a szóbeli felvételire is, biológiából és kémiából összeállított Redmenta feladatsorainkat ajánljuk. Eredménye természetesen nem számít bele a vizsgába, de aki megoldja, azt már ismerősként köszönthetjük a vizsgán, amennyiben megadja a nevét, de természetesen ez nem kötelező, akár jelige is választható. A feladatsor akárhányszor kitölthető, a végén a megoldást is közli. Vagyis gyakorlásra szolgál, nem pontverseny a lényege.

Jó munkát kívánunk és várunk a felvételin!

kémia: http://kemia.apaczai.elte.hu/felvetelizoknek/gyakorlas/01.htm

Biológia tagozat

Az emelt számú biológia és kémia órák természettudományos ismereteivel az orvosi vagy kutatói pályákhoz szerezhetsz biztos alapokat. A latin nyelv ismerete a tudományos pályán előnyt jelent, ráadásul nálunk Rómába is elrepíthet.

Kapcsolódó felsőfokú képzési területek: agrár, bölcsészettudományi, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzési, sporttudományi, természettudományi.

Óraszámok  »


Osztályfőnökök: Sebőné Bagdi Ágnes és Sebő Péter

Osztályfőnökként olyan légkört szeretnénk teremteni, amely során diákjaink örömmel jönnek reggelente az iskolába, nyitottak az új befogadására, ahol elmondhatják észrevételeiket, továbbgondolhatják a tanulnivalóikat. S az irányelvek mindehhez:

• becsületes munka,
• kitartás, szorgalom,
• egymás segítése, támogatása,
• jókedv és vidámság (erről Sebő tanár úr garantáltan gondoskodni fog).

Ha ezek a fontos dolgok megvalósulnak a diákévek során, akkor nemcsak okos eszközökkel ellátott tanulók járnak az osztályba, hanem maguk is okosak lesznek, s sikeres továbbtanulással zárhatják majd a gimnáziumi éveiket. S mindezt mivel fűszerezhetjük meg?

Közös programokkal, hosszabb és rövidebb kirándulásokkal és terepgyakorlatokkal, késő estig nyúló laborgyakorlatokkal, s amit mi nem tudunk beletenni fűszerként, arról kollégáink sokoldalúsága gondoskodik majd.

Osztályfőnökként fő irányelvünk az egyéni tanulmányi utak támogatása. Éld meg ezt az utat, s mi támogatni fogunk benne.

Ezen a linken a tavalyi terepgyakorlatunkról nézhetsz meg egy összeállítást:
http://biologia.apaczai.elte.hu/terep/2019/alpokvideo/alpok.htm

Ha pedig szeretnéd próbára tenni tudásodat és egyben gyakorolni a szóbeli felvételire is, biológiából és kémiából összeállított Redmenta feladatsorainkat ajánljuk. Eredménye természetesen nem számít bele a vizsgába, de aki megoldja, azt már ismerősként köszönthetjük a vizsgán, amennyiben megadja a nevét, de természetesen ez nem kötelező, akár jelige is választható. A feladatsor akárhányszor kitölthető, a végén a megoldást is közli. Vagyis gyakorlásra szolgál, nem pontverseny a lényege.

Jó munkát kívánunk és várunk a felvételin!

biológia: https://redmenta.com/?solve&ks_id=187353627

kémia: http://kemia.apaczai.elte.hu/felvetelizoknek/gyakorlas/01.htm

Feladatlap »     Javítókulcs »

Versenyfelhívás

A budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium a 2020/2021-es tanévben is meghirdeti az országos „2+1” IRODALMI ÉS FlLMES VERSENYT.

A VERSENY ANYAGA: Két kijelölt olvasmány és egy kijelölt film. A versenyen a művek ismerete, értelmezése és a köztük lévő összefüggések feltárása kerül a középpontba.

A VERSENY CÉLJA: Az élményszerű befogadás és műértés fejlesztése, az írásbeli és szóbeli megnyilatkozások színvonalának emelése, valamint a magyar irodalom tantárgyban kiemelkedő teljesítményre képes tanulók tehetséggondozása.

A VERSENYZŐK ÉLETKORA: Részt vehetnek az általános és középiskolák 8. évfolyamos tanulói.

A VERSENY MENETE:

· Az első forduló 120 perces zárthelyi dolgozat írása (segédeszköz használata nélkül). A fordulóból a legjobb eredményt elérő tanulók juthatnak tovább. A döntést a beküldött dolgozatok összehasonlításával a versenybizottság hozza meg.

· A szóbeli feladatokból álló döntő – előreláthatólag – 15-20 diák részvételével zajlik. A végső sorrend a két forduló összesített pontszáma alapján alakul majd ki.

A KIJELÖLT OLVASMÁNYOK ÉS A KIJELÖLT FILM:

KALAPOS ÉVA: MASSZA
DRAGOMÁN GYÖRGY: A FEHÉR KIRÁLY
HOLDFÉNY KIRÁLYSÁG (Moonrise Kingdom, 2012, rendezte: Wes Anderson)

NEVEZÉSI DÍJ: nincs.

LEBONYOLÍTÁS:

1. A nevezést 2020. november 2-ig kérjük továbbítani e-mailben, címünk: irodfilmverseny@gmail.com. A tanuló és a felkészítő tanár neve és e-mailcíme mellett kérjük, jelöljék meg az írásbeli helyszínét is: a dolgozat megírható a tanuló iskolájában, de megírható ugyanígy az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium épületében is.

2. Az első forduló 2020. november 6-án, pénteken, 14.00 órai kezdettel kerül megrendezésre. A külső helyszínen írásbelizők feladatlapját a felkészítő tanár e-mailcímére küldjük el a verseny reggelén. A javítókulcs másnap, november 7-én reggel 8 órától lesz letölthető a honlapunkról (http://www.apaczai.elte.hu). Az iskolánkban megírt dolgozatokat az Apáczai magyartanárai javítják, a többi dolgozat javítására és pontozására a felkészítő tanárokat kérjük fel.

3. A külső helyszínen megírt és a megadott ponthatárt elért dolgozatokat kérjük legkésőbb 2020. november 17-ig eljuttatni az alábbi címre: „2+1” Irodalmi és Filmes Verseny – ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium – 1053 Budapest, Papnövelde u. 4-6.

4. A továbbjutásról 2020. november 26-ig e-mailben értesítjük a versenyzőket.

5. A szóbeli döntő időpontja: 2020. december 5. (szombat) délelőtt.

6. Az eredményhirdetés módjáról, színhelyéről és idejéről a későbbiekben – és az aktuális járványhelyzet ismeretében – küldünk értesítést.

DÍJAZÁS: A két forduló alapján legjobb eredményt elért tanulók az oklevél mellett könyvjutalomban részesülnek. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kategória díjazottjai – amennyiben tanulmányaikat gimnáziumunk humán tagozatán folytatnák – maximális szóbeli felvételi pontszámot érnek el.

A LEBONYOLÍTÁSÉRT FELELŐS: AZ ELTE APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉGE, A VERSENY FŐSZERVEZŐJE: DR. CZÉH ZOLTÁN. ELÉRHETŐSÉGE: czeh.zoltan@apaczai.elte.hu, +36302885318

Szóbeli témakörök a felvételi vizsgán tagozatos osztályokba felvételizők számára

Történelem

A felvételiző az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan húz egy tétellapot, amelyen források, grafikonok és ábrák szerepelnek. Az önálló felkészülési idő után, a felvételiző 8-10 percben bemutatja az adott korszakot, feleletében felhasználva a forrásokból kiemelt ismereteket.

Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban.
Az ipari forradalom második szakaszának feltalálói és találmányai.
Szövetségi rendszerek és katonai tömbök kialakulása az első világháború előtt.
Magyarország 1849 után, az önkényuralom évei.
A kiegyezés; és az új dualista állam jellemzői.
Az első világháború jellegzetességei, hadviselő felek.
A Párizs környéki békék.
A kommunista diktatúra a Szovjetunióban.
A gazdasági világválság az Amerikai Egyesült Államokban és Európában.
Nemzetiszocializmus Németországban.
Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság okai, következményei.
A trianoni békediktátum és a Horthy-korszak kezdete.
A Horthy-korszak jellegzetességei.
A határon túli magyarság sorsa a két világháború között, és a revíziós politika első sikerei.

Magyar nyelv és irodalom

A szóbeli vizsga leírása

Minden felvételiző húz egy rövid (1,5-2 oldalas) – vélhetően számára ismeretlen – novellát. A felelet előtt legalább húsz perc felkészülési időt kap, hogy a művet elolvassa, szükség esetén feleletvázlatot készítsen. A szöveghez az értelmezést segítő kérdéseket adunk, de nem az a vizsgázó feladata, hogy azokat egyenként megválaszolja, hanem az, hogy azokból kiindulva – lehetőleg önállóan, tanári segítség nélkül – értelmezze és mutassa majd be a szövegét.

A szóbeli vizsga körülbelül tíz percig tart. A felvételizőnek a szöveg egy részletének felolvasásával kell kezdenie a feleletét. (Ezt a felvételiztető tanárok jelölik ki.)

Vázlatát használhatja, de a felelet nem lehet a felkészülési idő alatt megírt szöveg felolvasása.

A felvételiztető tanárok a feleletet nem szakítják meg, csak ha nagyon eltér a tárgytól vagy súlyosan téved. Szükség esetén segítő kérdéseket tesznek fel az elmondottak kiegészítésére.

A felelet végén nyelv(tan)i kérdéseket tesznek fel a szöveggel kapcsolatban, amelyekre a felvételizőnek külön felkészülési idő nélkül kell választ adnia.

Értékelés

A vizsgáztatók a feleletet előre elkészített szempontsor és útmutató alapján értékelik, 0 és 20 pont között.

A szóbeli vizsga döntően nem az általános iskolában tanult lexikális jellegű irodalomtörténeti ismeretekre fókuszál, hanem a műértelmezés készségére és a (tág értelemben vett) nyelvi kompetenciára. Vagyis célja elsősorban annak felmérése, hogy a felvételiző hogyan, milyen mélységben képes egy számára ismeretlen szépirodalmi szöveget értelmezni, az azzal kapcsolatos gondolatait kifejteni.

Az értékelés szempontjai között szerepel a felolvasás színvonala és a felelet önállósága is.

Követelmények, elvárható képességek

A cselekmény legfontosabb szerkezeti elemeinek, azonosítása, ezek szerepének, a köztük levő kapcsolatoknak a megértése.

Az elbeszélő nézőpontjának megfigyelése, bemutatása.

A szereplők jellemének megítélése, viselkedésük mozgatórugóinak felismerése.

A szereplők közötti viszonyoknak, konfliktusoknak és ezek okainak (pl. kulturális, világlátás- és életformabeli, az életkorból és a személyiségből adódó különbségek) megértése.

A szövegben rejlő metaforikus, mögöttes jelentések felismerése.

Konkrét szövegrészletekre hivatkozó, logikus érvelés a saját álláspont, értelmezés mellett.

Az olvasott művek alapján néhány alapvető irodalmi téma, motívum fölismerése és bemutatása (pl. gyerekek és felnőttek, próbatételek, erkölcsi konfliktusok stb.).

A szavak szótári és szövegbeli jelentésének megkülönböztetése, idegen vagy ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegből.

Szólások, állandósult szókapcsolatok jelentésének értelmezése.

A különböző nyelvi rétegekhez, stílusárnyalatokhoz (pl. hivatalos, tudományos, szleng, régies, népies, gúnyos stb.) tartozó szavak, kifejezések megkülönböztetése.

A szövegben előforduló szavak szófajának fölismerése.

Szóelemzés, a szóelemek megnevezése, jellemző jegyeik bemutatása.

Alapvető jártasság az egyszerű mondatok elemzésében.

Biológia

http://biologia.apaczai.elte.hu/felvetelizoknek/bioindex.htm

Kémia

A biológia tagozatra:
http://biologia.apaczai.elte.hu/felvetelizoknek/index.htm

A természettudományi tagozatra:
http://kemia.apaczai.elte.hu/felvetelizoknek/kemiafelveteli/index.htm

Fizika

Az alábbi témajegyzék a teljes tananyagot lefedi. Ha valaki nem tanulta meg a szóbeli vizsgáig az iskolában, akkor jelezze, és másik témakörből kérdezünk. Nem kell előre tanulni!

A testek mozgása

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

Út-idő grafikon készítése és elemzése. Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő kiszámítása.

Az egyenletesen változó mozgás

A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalma és értelmezése konkrét példákon.

A dinamika alapjai

A testek tehetetlensége és tömege Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. A tehetetlenség törvénye.

Erő és mozgásállapot-változás

A test mozgásállapot-változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. (Egyszerű kísérletek.) Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége.

Erőfajták

Súly (és súlytalanság). Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége). Rugóerő (a rugós erőmérő működése).

Egy testre ható erők együttes hatása

Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma.

Erő-ellenerő

Az erő két test közötti kölcsönhatásban. (Egyszerű kísérletek.)

A mechanikai munka

A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, az erő és az út kiszámítására. A mechanikai energia fogalma. A mechanikai energiamegmaradás

Az egyszerű gépek: emelő, lejtő

A forgatónyomaték kiszámítása. Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő, illetve erőkar kiszámítása). Az egyszerű gépek gyakorlati haszna.

A nyomás

Szilárd testek által kifejtett nyomás

A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján, a felismert összefüggések matematikai megfogalmazása, a formula alkalmazása.

Nyomás a folyadékokban és gázokban

A hidrosztatikai nyomás. A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a nyomást meghatározó paraméterek. Közlekedőedények (egyszerű kísérletek, környezetvédelmi vonatkozások, például kutak, vizek szennyezettsége).

Arkhimédész törvénye, a testek úszása

A felhajtóerő kísérleti vizsgálata. Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei. Egyszerű feladatok Arkhimédész törvényére.

Hőtan

Hőtani alapjelenségek

Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

Hő és energia

A testek felmelegítésének vizsgálata, a fajhő és mérése. Energiamegmaradás termikus kölcsönhatás során.

Halmazállapotok, halmazállapot-változások

Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. A halmazállapot-változások – olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás – jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése. A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások értelmezése.

Teljesítmény és hatásfok

A teljesítmény és hatásfok fogalma.

Elektromos alapjelenségek, egyenáram

Elektrosztatikai alapismeretek

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés.

Az elektromos áram, egyszerű elektromos áramkörök

Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül. Az elektromos áramkör részei, az áramerősség és mérése. A feszültség és mérése.

Ohm törvénye

Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége. Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása). Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

Matematika

A 7. osztály végéig szereplő matematikai ismeretek alkalmazása.

Szöveges problémák, térbeli szemlélet, testekkel és síkbeli alakzatokkal kapcsolatos, eddigi ismeretekkel és jó logikai készségekkel megoldható feladatok. Statisztikai, kombinatorikai, valószínűségszámítási kérdések egy 14 éves diák tapasztalatai alapján kigondolható problémákban.
Végleges felvételi jegyzék Letöltés  
4 évfolyamos felvételi tájékoztató (letölthető változat) Letöltés  
Mintatételek a szóbelihez Letöltés