Gyorsmenü és oldaltérkép
Oktatás

Emelt szintű dolgozatok megtekintése

A kijavított emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2019. június 3. (hétfő) 8.00-16.00

Helye:
· a középiskolákban jelentkező vizsgázók esetében a jelentkezést rögzítő középiskola,
· Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályán jelentkező (KH-s) vizsgázók esetében az írásbeli érettségi vizsga helyszíne.

A megtekintés helyszínei:
Színházterem (II. emelet 233): biológia, kémia
Nyelvi 3. (II. emelet 235/A): matematika
12.A terme (II. emelet 246): történelem, földrajz
Informatika terem (IV. emelet 412): informatika
12.C terme (II. emelet 231): idegen nyelvek, fizika és a még fel nem sorolt tárgyak

Iskolatérkép  

Tájékoztató

A dolgozatokat csak tanári felügyelet mellett lehet megnézni, kizárólag a kijelölt teremben.

A dolgozatokról fénymásolatot nem tudunk készíteni. A vizsgázók dolgozatukat lefényképezhetik (esetleg kézzel másolatot készíthetnek róla).

A vizsgázók csak a saját dolgozatukat nézhetik meg. Ha a vizsgázó nem tud jönni, akkor az a személy nézheti meg a dolgozatot, akit erre írásban meghatalmazott.

Legfeljebb 4 dolgozatot lehet kiadni egyszerre. Csak a dolgozatukat megtekintő vizsgázók lehetnek a teremben, a többiek a terem előtt várakozzanak.

A megtekintésen jelen levő szaktanártól segítséget kérhetnek a vizsgázók az értékeléssel, esetleges észrevétellel kapcsolatban.

A javítással kapcsolatban észrevételeket 2019. június 4-én (kedd) 16.00 óráig lehet benyújtani a Titkárságon, kizárólag az erre szolgáló nyomtatványon (a nyomtatvány letölthető a Letöltések közül).

Észrevétel kizárólag a javítási, értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

Az észrevétel megtételére kiadott nyomtatványon szereplő egyedi érettségi iktatószám megtalálható a borítékra ragasztott címkén, amelyiken a tantárgy neve van. (A 2. sorban feltüntetett 15 jegyű szám az, amelyikben nincsenek perjelek.) Ugyanott az első sorban megtalálható a vizsgázó azonosító jele is.

A dolgozat megtekintése után a vizsgázónak alá kell írnia a jelenléti ívet.
Vizsgázói észrevétel Letöltés