ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium
  Gyorsmenü és oldaltérkép
Gimnázium

Osztályaink

Igazgatói döntés értelmében az osztálynévsorok nem elérhetők.

2017/2018

7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Koronczainé Nagy Ágnes
Osztályfőnök-helyettes: Tóth László
Tanterem: 303

7.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a fi r er - ht - xx a - a
2. tn - tn a - a ma
3. mt - mt é tn - tn ma bi
4. ma mt - mt mt - mt
5. ma a - a bi fi
6. úszás eg mt - mt mind-tn
7. xx - xx - er úszás eg of mind-tn


7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tóth Attila
Osztályfőnök-helyettes: Pákozdi Péter
Tanterem: 425

7.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma a - mt er - ht - xx r
2. tn - tn a - mt a - mt
3. a - mt mt - a tn - tn mt - a ma
4. mt - a fi ma é ma
5. bi mt - a bi
6. úszás eg fi mind-tn
7. xx - xx - er úszás eg of mind-tn


8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Nagy-Varga Zsolt
Osztályfőnök-helyettes: Bogár Eszter
Tanterem: 403

8.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma er - ht - xx a - a
2. if - mt fi bi é
3. mt - if ma mt - mt
4. tn - tn ma r a - a
5. a - a bi if - mt mt - if fi
6. ma a - a of tn - tn mind-tn
7.     xx - xx - er tn -tn mind-tn


8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Tillmann Mónika
Osztályfőnök-helyettes: Bakos Györgyi
Tanterem: 422

8.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. if - mt er - ht - xx ma
2. ma a - a fi mt - if ma
3. bi mt - mt if - mt fi
4. mt - if ma r tn - tn a - a
5. tn - tn a - a
6. tn - tn é bi a - a mind-tn
7. of   xx - xx - er   mind-tn


9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika, természettudományi tagozat)
Osztályfőnök: Jakab Péter
Osztályfőnök-helyettes: Ligeti Judit
Tanterem: 201

9.A órarendje:

(matematika-fizika – természettudományi)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0. tn - tn        
1. tn - tn a - a fi - ol
2. fi - ol if - mt fi - mt r
3. ké - ol ma mt - ol o - ké a - a
4. mt - ké ma mt - ké a - a tn - tn
5. é o - if ké - ké td
6. ma o - fi ú / mind-tn ma mt - ké
7. of if - mt ú / mind-tn mt - if o - ké


9.B (négy évfolyamos, biológia, humán tagozat)
Osztályfőnök: Jankovics László (biológia), Szegedy-Maszák Anna (humán)
Osztályfőnök-helyettes: -
Tanterem: fsz4

9.B órarendje:

(biológia – humán)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0. tn - tn        
1. tn - tn a - a if - ma ké - fr la - fr
2. mt - tö if - ké la - ma ma - fr la - ma
3. ké - mt bi - mt fi - tö ma - mt a - a
4. ma - ma mt - ké a - a tn - tn
5. tö - fi la - fr r bi - ma ma - fi
6. é mt - if ú / mind-tn tö - if
7. td of ú / mind-tn mt - tö fi - xx


9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Basa István
Osztályfőnök-helyettes: Nagy-Varga Zsolt
Tanterem: 426

9.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. ma fi ol - fr bi
2. ma tn - tn ol - fr tn - tn mt - mt
3. mt - mt if - mt tn - tn
4. a - a mt - if ol - fr a - a
5. if - mt a - a ma ma
6. mt- if bi mind-tn fi
7. ol - fr of mind-tn é r


9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Minich Eszter
Osztályfőnök-helyettes: Illés Vanda
Tanterem: 247

9.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. fi a - if if - a
2. bi tn - tn né - né tn - tn né - né
3. ma if - a tn - tn a - mt
4. né - né ma mt - a a - if ma
5. né - né ma mt - mt fi
6. mt - mt mt - mt mind-tn
7. r é mind-tn bi of


10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika, természettudományi tagozat)
Osztályfőnök: Kelemenné Kiss Ilona
Osztályfőnök-helyettes: Szilágyi Barnabás
Tanterem: 330

10.A órarendje:

(matematika-fizika – természettudományi)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.       tn - tn  
1. né - ké né - fi tn - tn ké - mt
2. a - a ma ma mt - fi
3. tn - tn ma a - a né - ké mt - ol
4. mt - fi mt - ol fi - ké ma
5. bi - ol r ké - mt bi - bi a - a
6. fi - mt fi - ké mind-tn é a - a
7. fi - bi mt - ké mind-tn of
8.   mt - xx      


10.B (négy évfolyamos, biológia, humán tagozat)
Osztályfőnök: Kovács Imre
Osztályfőnök-helyettes: Czéh Zoltán
Tanterem: 423

10.B órarendje:

(biológia – humán)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.   tn - tn      
1. tö - fi tn - tn mt - tö ma - ol mt - mt
2. a - a mt - ol ké - ol ma - ol ké - ma
3. bi - tö ma - mt a - a tö - fi fi - ké
4. ma - ma é la - ké ké - ma r
5. la - bi bi - mt tn - tn a - a
6. la - mt bi - ma mind-tn mt - bi a - a
7. of fi - ma mind-tn la - tö


10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök-helyettes: Sebő Péter
Tanterem: 424

10.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.   tn - tn      
1. ma tn - tn bi fi ma
2. ma fi a - a
3. mt - mt
4. a - a mt - mt a - a mt - mt ol - fr
5. ol - fr ol - fr a - a tn - tn mt - mt
6. bi ol - fr mind-tn td r
7. é mind-tn ma of


10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Gyertyán Attila
Osztályfőnök-helyettes: Klobusovszki István
Tanterem: 232

10.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.       tn - tn  
1. bi fi tn - tn fi
2. a - a a - a mt - mt né - né
3. tn - tn a - a ma mt - mt né - né
4. r ma
5. mt - mt bi a - a é
6. né - né ma mind-tn ma mt - mt
7. né - né mind-tn td of


11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika, természettudományi tagozat)
Osztályfőnök: Sparingné Köves Ildikó
Osztályfőnök-helyettes: Bakonyi Judit
Tanterem: 246

11.A órarendje:

(matematika-fizika – természettudományi)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.         tn - tn
1. bi - mt ma ol - ké ma tn - tn
2. ké - mt ma bi - bi mt - o
3. a - a ol - fi ké - mt fi - bi mt - ké
4. mt - fi mt - o a - a fi - o fi - mt
5. tn - tn mt - fi a - a ma
6. ol - bi fi - mt mt - fi
7. mind-tn   of  
8. mind-tn        


11.B (négy évfolyamos, biológia, humán tagozat)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök-helyettes: Vass Miklós
Tanterem: 308

11.B órarendje:

(biológia – humán)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. mt - tö mt - fr la - fi mt - tö ma - fi
2. fi - mt la - fr tn - tn ké - mt tö - ma
3. a - a tn - tn mt - bi bi - fr la - bi
4. bi - ma tn - tn a - a tö - ma fi - mt
5. ma - ma ma - tö ké - ma a - a bi - tö
6. ma - fr ké - ma et bi - tö
7. mind-tn of tö - xx  
8. mind-tn        


11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Pintérné Czigler Éva
Osztályfőnök-helyettes: Salga Imre
Tanterem: 231

11.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.     tn    
1. mtF, maF, biF tn - tn fiF, kéF, töF ma
2. mt - mtF mtF, maF, biF mt - mtF fiF, kéF, töF ma
3. ma bi a - a a - a fi
4. ol - fr a - a ol - fr
5. of ma ol - fr fi tn - tn
6. fiF, kéF, töF bi mt - mtF et
7. mind-tn   mtF, maF, biF  
8. mind-tn        


11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Hubai Kata
Osztályfőnök-helyettes: Bakos Enikő
Tanterem: 302

11.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
0.         tn - tn
1. ma mtF, maF, biF a - mtF fiF, kéF, töF tn - tn
2. né - né mtF, maF, biF ma fiF, kéF, töF fi
3. bi ma ma mt - a
4. fi bi né - né
5. mt - a tn - tn et mt - a a - mtF
6. fiF, kéF, töF né - né a - mtF of
7. mind-tn   mtF, maF, biF  
8. mind-tn        


12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika, természettudományi tagozat)
Osztályfőnök: Horváth Kornélia
Osztályfőnök-helyettes: Tóth Levente
Tanterem: 433

12.A órarendje:

(matematika-fizika – természettudományi)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a mt - bi a - a bi - né fi - né
2. né - mt ma fi - bi
3. ma fi - né né - fi fi - bi tn - tn
4. fi - mt bi - fi mt - fi ma
5. mt - bi of mt - mt né - fi ma
6. et tn - tn mt - mt a - a
7. mind-tn tn- tn xx - ké (él)
8. mind-tn     (él)  


12.B (négy évfolyamos, biológia, humán tagozat)
Osztályfőnök: Antal Zoltán
Osztályfőnök-helyettes: Varsányi Kata
Tanterem: 402

12.B órarendje:

(biológia – humán)

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. a - a mt - ma a - a ma - xx tö - tö
2. la - o ma - ma bi - tö ma - bi tn - tn
3. ké - ma tö - mt ké - tö tö - tö fi - mt
4. bi - tö bi - mt tn - tn ké - ma mt - o
5. fi - tö bi - bi tn - tn la - ma mt - ma
6. ma - mt la - ti mt - o a - a
7. mind-tn   of (él)
8. mind-tn     (él)  


12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Parancs Anna
Osztályfőnök-helyettes: Mórocz Zoltán
Tanterem: 413

12.C órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. maF, mtF, biF kéF1, kéF2, töF, fiF maF, mtF, biF bi a - xx
2. maF, mtF, biF kéF1, kéF2, töF, fiF mt - mtF tn - tn
3. né - fr ma ma
4. né - fr tn - tn ma mt - mtF
5. ma mt - mtF tn - tn né - fr né - fr
6. a - xx mt - mtF a - xx kéF, töF, fiF of
7. mind-tn bi      
8. mind-tn        


12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Börzsönyi Péter
Osztályfőnök-helyettes: Pető Sándor
Tanterem: 309

12.D órarendje:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1. maF, mtF, biF kéF1, kéF2, töF, fiF maF, mtF, biF mt - mtF a - xx
2. maF, mtF, biF kéF1, kéF2, töF, fiF ma mt - mtF mt - mtF
3. né - né mt - mtF ma ma tn - tn
4. bi né - né bi né - né
5. né - né ma
6. a - xx tn - tn a - xx kéF, töF, fiF of
7. mind-tn tn - tn      
8. mind-tn