·  E-napló  ·  Levelezés  ·  Közösségi szolgálat  ·  Tanévnaptár  ·  Órarend  ·  Oldaltérkép  ·  Introduction  ·  Gólya vagyok 2018. január 19. péntek

Projektmunka

Letöltések

A PROJEKTMUNKA

A projekt olyan tanulási egység, amelynek a középpontjában valamilyen, tudománnyal vagy művészettel kapcsolatos téma áll. A feladat nemcsak a probléma körvonalazása vagy megoldása, hanem a problémához kapcsolódó lehető legtöbb összefüggésnek a feltárása. A téma projektmunka formájában való feldolgozásának legfőbb pedagógiai újdonsága, hogy a diákok nem „tudáscsomagok végeredményeit”, elméleti összegzéseit tanulják, hanem – az emberi tanulás alapvető formáját véve mintául – kutatnak, felfedeznek, és önálló produktumokat hoznak létre. További újszerűsége a munkának, hogy a diákok többnyire csoportokban dolgoznak, fejlesztve ezzel az együttes munkavégzés, a munkamegosztás és az egymásra figyelés képességét, illetve elsajátítják a produktum közzétételének szabályait, ismérveit (előadástechnika, webfelületek kezelése stb.).

Néhány példa a lehetséges megvalósításokra:
· felmérés vagy interjú elkészítése, faliújságszerű ismertető tervezése,
· tudományos kutatás elvégzése (pl. újszerű tudományos megközelítés alkalmazása és bemutatása, saját kísérlet összeállítása, elvégzése és bemutatása stb.),
· audiovizuális produktum,
· előadás vagy kiállítás megtervezése és megszervezése,
· makett elkészítése,
· iskolai vagy közéleti akció megtervezése és megszervezése és dokumentálása.

FŐBB JELLEMZŐI

· Társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése, amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel, a mindennapi élettel, a résztvevők érdeklődésével.
· Cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök, különböző munkatechnikák, valamint közösségi-, kommunikációs tevékenységi formák kialakítása, a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében;
· Tartalmi komplexitás: olyan témakörök, kerülhetnek az iskolai munka homlokterébe, amelyekről eddig egy-egy tantárgy keretein belül esetleg nem esett szó. A projektmunka több tantárgy anyagából, komplex, illetve integrált módon tevődhet össze.
· Önállóság: egy vagy több diák önálló munkája.
· A konzulenstanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad, akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás, a segítségnyújtás, a koordináció, és a bátorítás.

ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE

A tanulóknak választaniuk kell egyet az iskola tantestülete által megadott témák közül, vagy egyeztetés után egy általuk javasolt témát is kidolgozhatnak, egyúttal meg kell határozniuk a produktum elkészítésének fázisait. Az elkészült projektmunkát a tanulóknak a megadott határidőig le kell adnia, és mellékelniük kell a munkanaplót is. Ebben röviden le kell írniuk:
· a témaválasztással kapcsolatos motivációikat,
· a munkájuk során felmerült problémákat és tapasztalatokat,
· az alkalmazott módszereket,
· a döntési helyzetek megoldását,
· a feladatmegoldás során szerzett személyes élményeiket.
A konzulens legalább három konzultációt igazol aláírásával – a munkanapló sémája a Letöltések között található.

Az adott tanévre vonatkozó projekttémákat a szakcsoportok hirdetik meg szeptemberben. Ennek pontos dátumát, a jelentkezés, valamint az elkészült projektmunkák leadási határidejét minden tanévben az iskolai munkatervben rögzíti a tantestület. Hosszabb időt igénylő munkáknál vagy olyan esetekben, amikor már nyáron (például inokai szaktáborban) elkezdődik a felkészülés, az előző tanév végén is meghirdethetők a témák. A leadási határidőt úgy kell megállapítani, hogy az Apáczai napokon a legjobb munkákat be lehessen mutatni.

A KONZULENSTANÁR

A konzulensnek legalább 3 konzultációval kell segítenie a tanulókat a feladat elkészítésében. Ő ellenőrzi a munkafolyamatról készült munkanaplót és értékeli az elkészült projektmunkát.

ÉRTÉKELÉS

A konzulenstanár a beérkezett pályamunkákat röviden írásban értékeli és minősíti (kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg). Megfelelt minősítést csak olyan projektmunka kaphat, amelyet a konzulenstanár elfogad, és bemutatásra alkalmasnak ítél.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:

· a munka ütemezési tervének elkészítése és betartása,
· folyamatos kapcsolattartás a konzulenssel (a három aláírás megléte),
· munkanapló vezetése, a tapasztalatok rögzítése,
· célkitűzések megvalósítása,
· általános tájékozottság a kiválasztott témában,
· a terjedelmi követelmények betartása (munkanapló, film- vagy interjúhosszúság, szervezési idő, stb.),
· források pontos feltüntetése.

Írásban elkészített munka esetében az előbbi szempontokon túl:
· minimum tíz A/4-es oldal terjedelem (címlappal, tartalomjegyzékkel, oldalszámozással és pontos forrásjegyzékkel),
· stílus, szaknyelv alkalmazása,
· ábrák, grafikonok és képek megfelelő alkalmazása (pontos megnevezése és a források feltüntetése),
· felhasznált webfelületek szabályos idézése (pontos URL-cím, letöltés ideje).

További javaslat:
· plakát: legalább A/3-as méretben,
· ppt: legalább 10-12 db (szemléltető és nem leíró jellegű) dia + írásban beadott vázlat,
· kísérlet: rövid leírás és kép vagy fotódokumentáció stb.

Letöltések


A meghirdetett projektek listája (2017/2018)  
(utoljára frissítve: 2017. szeptember 20.)
Jelentkezési határidő: 2017. október 2. (hétfő)

Letöltés


Jelentkezési lap  

Letöltés


Munkanapló (sablon)  

LetöltésCikkek a Meridiánról

2017. december 31.
Ilyen volt 2017 második fele

2017. december 30.
Ilyen volt 2017 első fele

2017. december 4.
WrocMUN 2017

2017. november 30.
Sanghaj Junior Edison Show beszámoló

2017. november 29.
TAN@ X-MAS EDITION

Cikkek megjelenésük sorrendjében »


Rövidhírek a Meridiánról

2018. január 19.
Februári ebédbefizetés

2018. január 8.
I. Országos Állat­egész­ség­ügyi Verseny

2017. december 31.
BÚÉK 2018

2017. december 24.
Békés karácsonyt!

2017. december 19.
Értékeld a TAN@-ot!

További rövidhírek »


  KedvencekVissza az oldal tetejéreELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

Cím: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
Telefon: 267-0311
Titkárság, fax: 266-1427
Kollégium: 266-2032
OM: 035229
E-mail: titkar@apaczai.elte.hu
Web: http://www.apaczai.elte.hu
Hírportál: http://meridian.apaczai.elte.hu

Apáczai emlékoldal

Emlékoldal: http://apaczai.jimdo.com
Meridián – az apáczaisok hírportálja

       

Tiszta Szívvel – iskolaújság

 

Iskolai Diákönkormányzat

 
A mai dátum: 2018. január 19. péntek
Pontos idő:
A következő csengetésig hátralevő idő:

A mai nap tanítás van.
Holnap nincsen tanítás.


Hátralévő tanítási napok »

Az utolsó tanítási nap 2018. június 15., addig még 148 nap van, ebből 102 munkanap, ebből 94 tanítási nap.

Levelezés

Levelezés »
Portál  ·  Jogok  ·  Adatvédelem  ·  Nyilatkozat a cookie-k használatáról  ·  Impresszum  ·  Technikai háttér