ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium

URL: http://www.apaczai.elte.hu * Meridián hírportál: http://meridian.apaczai.elte.hu * Cím: 1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6. * Telefon: 267-0311


Tankönyvrendelés

Letöltések

A 2017/2018. tanévre normatív tankönyvellátás keretében kapott tankönyvek közül az alábbiak nem kerültek tartós tankönyvi állományba. Ezeknek a tankönyveknek a visszahozatala nem szükséges, a diákok szabadon jegyzetelhetnek bele.

Lista »

Tájékoztató a 7-9. évfolyamot érintő változásokról a tankönyvrendelésben:

Lista »

VÁLTOZÁS A 7-9. ÉVFOLYAMOKON A TANKÖNYVELLÁTÁSBAN

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az eddig felmenő rendszerben történő ingyenes tankönyvellátást a 2017/2018-as tanévtől egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyamokra, valamint kiterjeszti a középiskola 9. évfolyamára is.

Ennek megfelelően minden diákunk az érintett évfolyamokon ingyenes, normatív tankönyvellátás keretében kapja meg a tankönyveit, a finanszírozási mód nem választható az állami tankönyvrendelési felületen.

A könyveket a tankönyvellátási törvény értelmében iskolai könyvtári kölcsönzéssel kapják, az iskolán keresztüli megvásárlásra nincs mód. A tartós tankönyvek könyvtári kölcsönzés keretében kerülnek a diákokhoz, melyet az adott tanév végén, de legkésőbb érettségikor vissza kell hozniuk, a könyvek állapotára könyvtári könyvként kell vigyázniuk, az elvesztésük vagy megrongálódásuk esetében a megtérítésükről vagy az ár kifizetésével, vagy egy másik, ugyanolyan, jó állapotú tankönyv cseréjével gondoskodhatnak diákjaink.

Tartós tankönyvnek minősülnek az idegennyelvi könyvek kivételével a tankönyvek, szöveggyűjtemények, atlaszok, függvénytáblázatok, feladatgyűjtemények (pl. azon matematikai feladatgyűjtemények, melyek nem igénylik a könyvben dolgozást, csak a megoldandó példákat tartalmazzák). A tankönyvrendelés során kapott munkafüzetek és az idegennyelvi könyvek ezalól kivételt képeznek, ezek nem kerülnek állományba, és a diákok szabadon írhatnak bele, vissza sem kell hozniuk. Az adott évben erre a listára kerülő munkafüzetek és idegennyelvkönyvek listáját az iskolai honlapon is ellenőrizhetik majd a tankönyvek iskolába kiszállítása után.

Aki bizonyos tankönyvekből saját példányt szeretnének, azok a https://szuloifelulet.kello.hu/Home/Login oldalon ellenőrizhetik a tankönyvlistát, és önállóan, pl. a http://webshop.kello.hu oldalon beszerezhetik a könyveket.

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVRENDELÉSRŐL

Kedves Szülők és Diákjaink!

A bejövő osztályok rendelése teljesen másképp zajlik. Erről a Felvételizőknek/Általános tájékoztató menüpont alatt olvashatnak részletesen. Az alábbiakban a már itt tanuló diákok rendeléséről tájékozódhatnak.

Az iskolai tankönyvrendelés az eddigi évekhez hasonlóan a Könyvtárellátó Kft. (Kello) rendszerén keresztül történik. A tankönyveket mind a normatív, mind a fizetős státuszú diákok számára megrendelni a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon tudják április 13. és 23. között.

A Kello tájékoztatása a szülői felületről:

A szülők részére kialakított felület (https://szuloifelulet.kello.hu) lehetőséget ad a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására, a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.

A fizetős diákok számláit egyben küldjük ki az iskolákba 2017. augusztus 21-től 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént. A befizetés tényét a tankönyvrendelési felületen jelezzük.

Számlát a szállítás megtörténtét követően állítunk ki a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

Kérjük, hogy ezen a felületen jelezzék, ha valamelyik – vagy az összes – könyvet nem kérik, itt javíthatják, ha valamelyik adat téves. A tankönyvek megrendelése mind a fizetős, mind a normatív státuszú diákok számára a szülői jóváhagyáshoz kötött. (A tartósan magántanuló diákjainknak abban az esetben rendeljük meg a tankönyveit, ha a szülők jelzik, hogy kérik.)

A szülői felületen jelenleg nem látszik, hogy melyik diák kap normatív támogatást, mindenki fizetős státuszúként szerepel. Ezt az igénylőlapok visszaküldése után állítjuk be, melynek határideje április 21. A szülői jóváhagyások lezárulta után a helyes státuszokat látják a szülők.

FONTOS, hogy a Kello nem viszi el a visszárut az iskolákból mint a korábbi években. A tájékoztatás szerint: Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2017. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

A NORMATÍV TANKÖNYVTÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ DIÁKOK RENDELÉSÉRŐL

· az ingyenkönyves diákok tankönyvrendelése is ugyanúgy a https://szuloifelulet.kello.hu oldalon április 13.–április 23. között történik. Szülői jóváhagyás nélkül nem tudunk tankönyveket rendelni.

· a normatív tankönyvtámogatás igénylőlapjának visszaküldési határideje április 21. Ezután fog a státusz a Kello szülői felületén is megjelenni.

· az ingyenkönyves diákok a tartós tankönyveiket a könyvtárból kapják kölcsönzésre, azokat – amikor végeznek vele – vissza kell hozniuk, és a tartós tankönyvek állapotára könyvtári könyvként kell vigyázniuk. (A szülői felületen a leadott konkrét igények ismeretében fogjuk beállítani, hogy ki kap már meglévő könyvtári példányt.) A most megrendelt munkafüzetek és idegennyelvkönyvek nem kerülnek tartós könyvtári állományba, ezekbe a diákok természetesen dolgozhatnak.

· a rendszerben valakinek vagy csak normatív támogatottként, vagy csak fizetős státuszúként tudunk könyvet rendelni. Aki ingyenkönyvre jogosult, viszont bizonyos tankönyvekből saját példányt szeretne, az a szülői felületen jelezze, hogy melyik könyvet nem kéri tőlünk, azokat egyénileg megvásárolni pl. a http://webshop.kello.hu oldalon tudják a szülők.

Tankönyvrendeléssel kapcsolatos kérdés, probléma esetén a konyvtar@apaczai.elte.hu tudnak tájékoztatást kérni.

Köszönettel:
Szabó Márta
tankönyvfelelős
konyvtar@apaczai.elte.hu

Letöltések


Tudnivalók a tankönyvrendelésről  

Letöltés